Meklēt

2018-04-29 Regina Coeli 2018-04-29 Regina Coeli 

Svētais tēvs lūdzas par mieru

Svētdien, 30. aprīlī, uzrunā pēc lūgšanas "Debesu Karaliene" pāvests pauda gandarījumu par Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas samita pozitīvo iznākumu, pievērsa uzmanību Nigērijā vajātajiem kristiešiem un aicināja lūgties par mieru Sīrijā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Francisks sveica abu Koreju līderu drosmes pilnos pūliņus sākt atklātu dialogu, lai pussala būtu brīva no kodolieročiem, un apliecināja, ka lūdzas, lai, patiešām, mierīgas un brālīgākas nākotnes cerības netiktu pieviltas. Viņš lūdzas, lai sadarbība varētu turpināties un nestu labus augļus Korejas tautai un

 visai pasaulei.

Svētais tēvs pievērsa sabiedrības uzmanību arī Nigērijas kristiešiem, kuri pagājušajā nedēļā atkal piedzīvoja uzbrukumu, un kur tika nogalināti daži ticīgie, tai skaitā, divi priesteri. Viņš mudināja visas pasaules ticīgos uzticēt šos brāļus Dieva žēlsirdībai un lūgties, lai pārbaudījumu skartie Nigērijas kristieši atkal varētu dzīvot harmonijā un mierā.

Tā kā maijs ir veltīts Dievmātei un šī mēneša pirmajā dienā pāvests dosies svētceļojumā uz "Divino Amore" sanktuāriju, kas atrodas pie Romas, viņš aicināja ticīgos garīgi pievienoties viņam un katru dienu skaitīt Rožukroni, lai īpaši lūgtos par mieru Sīrijā un visā pasaulē.

Bez tam, Francisks atgādināja, ka sestdien, 28. aprīlī, Krakovā, Polijā par svētīgu tika pasludināta ticīgā laje Anna Hžanovska, kura veltīja savu dzīvi slimo aprūpei. Viņa katrā slimniekā saskatīja cietošā Jēzus vaigu. "Pateiksimies Dievam par šīs slimnieku apustules liecību un centīsimies sekot viņas paraugam", mudināja Svētais tēvs.

29 aprīlis 2018, 14:54