Meklēt

Vienosimies brālīgā lūgšanā, lai tiktu atbrīvoti no pandēmijas

Ceturtdienas, 14. maija, rīta Svētajā Misē Francisks pievērsās Cilvēku brālības Augstās komitejas lūgšanu dienas iniciatīvai, kuras mērķis ir izlūgt no Dieva koronavīrusa pandēmijas apturēšanu. Homīlijā pāvests atgādināja, ka ir arī citas “pandēmijas”, kuru rezultātā iet bojā miljoniem cilvēku visā pasaulē. Runa ir par badu un kariem. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai Dievs mūs svētī un apžēlojas par mums.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Šodien Baznīca svin svētā apustuļa Matīsa svētkus. Apustuļu darbu grāmatā lasām, ka viņš tika piepulcināts apustuļiem pēc Jēzus uzkāpšanas Debesīs, lai tādējādi stātos nodevēja Jūdasa Iskariota vietā (sal. Apd 1, 15-17.20-26). Iesākot dievkalpojumu, pāvests mudināja visus brālīgi vienoties lūgšanā, lai Dievs mūs atbrīvo no pandēmijas ļaunuma. Francisks sacīja:

Cilvēku brālības Augstā komiteja šo dienu ir pasludinājusi par lūgšanas un gavēņa dienu, lai šajā traģiskajā pandēmijas laikā izlūgtu no Dieva žēlsirdību un apžēlošanu. Mēs visi esam brāļi. Svētais Francisks no Asīzes bija teicis: “Visi brāļi”. Tāpēc šodien mēs, visu reliģiju vīrieši un sievietes, vienojamies lūgšanā un gandarīšanā, lai saņemtu dziedināšanas no šīs pandēmijas žēlastību.

Šajā sakarā homīlijā pāvests pievērsās Jonasa grāmatas fragmentam, kurā lasām, kā pravietis aicināja Ninives ļaudis gandarīt, lai izbēgtu no pilsētas iznīcināšanas soda. Ninive atgriezās un pilsēta tika glābta – kā norādīja Svētais tēvs – varbūt no morālās pandēmijas. Tāpat arī šodien mēs, dažādu reliģiju ticīgie lūdzamies par koronavīrusa pandēmijas apturēšanu. Brālība ir tā, kas mūs vieno šajā smagajā laikā. Mēs negaidījām šo pandēmiju. Daudzi jo daudzi cilvēki mirst vientulībā. Viņi nespēj neko izdarīt.

Padomāsim par tiem, kuri cieš, par ekonomiskajām sekām, par to, kas sekos – mudināja pāvests. Visi kopā lūgsim Dievu. Kāds varbūt teiks, ka tas ir reliģiskais relatīvisms. Taču tas tā nav. Katrs lūdz Dievu kā var. Mēs visi esam vienoti kā brāļi. Mēs varam lūgties atbilstoši savai kultūrai un reliģijai, lūdzot, lai Dievs piedod mūsu grēkus un aptur šo pandēmiju. Šī ir brālības diena – uzsvēra Francisks. Šī ir gandarīšanas un lūgšanas diena. Pandēmija uznāca kā pasaules plūdi.

Taču ir arī daudzas citas “pandēmijas”, ko mēs nepamanām. Mēs skatāmies uz citu pusi, citu traģēdiju priekšā esam vienaldzīgi. Pāvests norādīja, ka šī gada pirmo četru mēnešu laikā gandrīz 4 milj. cilvēku ir miruši no bada. Tā ir bada “pandēmija”. Mums vajadzētu padomāt arī par citām “pandēmijām” – par karu “pandēmijām”.

Svarīgi, lai šodien, šajā lūgšanas, gavēņa un žēlsirdības darbu dienā, mēs pievienotos iniciatīvai un katrs lūgtos atbilstoši savai reliģiskajai tradīcijai – atgādināja Francisks. Kad Dievs redzēja, ka Ninives tauta atgriezās, Viņš apturēja pandēmiju. Svētais tēvs noslēgumā lūdzās, lai Dievs mūs visus svētī un apžēlojas par mums.

14 maijs 2020, 10:47
Lasīt visu >