Meklēt

Skaudība, vara un nauda – ieroči, ko izmanto velns, lai iznīcinātu Baznīcu

Sestdienas, 9. maija, rīta Euharistiju pāvests celebrēja par svētā Vincenta de Pola nodibināto žēlsirdīgo māsu kongregāciju. Šīs kongregācijas māsas dzīvo Vatikāna viesu namā, vada pediatrisko dispensoriju un palīdz Svētajam tēvam. Homīlijā Francisks norādīja, ka, pateicoties Svētajam Garam, Baznīca aug, turpretī ļaunais gars mēģina to iznīcināt ar skaudību, varu un naudu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, pāvests pieminēja minētās kopienas līdzdibinātāju. Kapelā bija novietots svētās attēls. Francisks sacīja:

Šodien ir svētās Luīzas de Marijakas piemiņas diena. Lūgsimies par Vincenta māsām, kuras jau gandrīz 100 gadus vada šo slimnīcu un strādā šeit, Svētās Martas namā, šīs slimnīcas labā. Lai Kungs svētī māsas.

Komentējot Apustuļu darbu grāmatas fragmentu (sal. 13, 44-52) par to, kā jūdi iedegās skaudībā pret apustuļiem, zaimodami, runāja viņiem pretī un viņus vajāja, pāvests norādīja, ka Svētais Gars veicina Baznīcas augšanu, bet ļaunais gars cenšas to iznīcināt. No vienas puses ir Dieva Vārds, kas veicina augšanu, no otras – vajāšanas. Tā ir mūžīgā cīņa.

Francisks paskaidroja, ka viens no ienaidnieka, tas ir, ļaunā gara ieročiem ir skaudība. Velns ir iznīcinātājs. Viņš ar savām dusmām cenšas iznīcināt. Redzot šo cīņu, mums jāpatur prātā kāds teiciens: Baznīca iet uz priekšu starp Dieva sniegtajiem mierinājumiem un pasaules vajāšanām. Ļaunais cenšas iznīcināt, arī izmantojot varu. Pasaulīgā vara nostājas pret Dievu. Aiz varas slēpjas nauda. Izmantojot laicīgo varu un naudu, patiesība tiek apklusināta jau pašā sākumā – Lieldienu rītā. Taču kristieša balsts ir Jēzus Kristus un Svētais Gars. Ticīgais paļaujas nevis uz laicīgo varu un naudu, bet uz Dievu – uzsvēra pāvests.

09 maijs 2020, 10:32
Lasīt visu >