Meklēt

Pāvests lūdzas par priesteriem un mediķiem

Labā Gana svētdienas rīta Euharistijas laikā Svētā tēva domas pievērsās daudziem priesteriem un mediķiem, kuri, aprūpējot slimos, atdod savu dzīvību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lieldienu laika ceturtajā svētdienā Baznīca atzīmē arī Vispasaules lūgšanu dienu par aicinājumiem. Šodien, 3. maijā, šī bija jau 50. internetā straumētā Svētā Mise no Vatikāna viesu nama kapelas. Tas, ka pāvests jau kopš 9. marta gandrīz katru dienu pulksten 7.00 tur tās celebrē, dodot ticīgajiem visā pasaulē iespēju tajās neklātienē piedalīties, ir viņa tuvības zīme pret visiem, kuri šajā pandēmijas laikā nevar aiziet uz Svēto Misi Baznīcā.

Iesākot dievkalpojumu, Francisks pievērsās priesteriem un mediķiem:

Trīs nedēļas pēc Kunga Augšāmcelšanās, Baznīca šodien, Lieldienu laika ceturtajā svētdienā, svin Labā Gana svētdienu – Jēzus, Labā Gana, svētdienu. Šajā sakarā manas domas pievēršas daudziem ganiem, kuri pa visu pasauli atdod savu dzīvību par ticīgajiem. To ir ļoti daudz arī šajā pandēmijas laikā. Šeit, Itālijā, nomira vairāk nekā 100 priesteri. Es domāju arī par citiem ganiem, kuri rūpējas par cilvēku labumu. Tie ir mediķi. Mēs runājam par viņiem, par to, ko viņi dara, bet mums vajadzētu apzināties, ka Itālijā vien, aprūpējot slimos, nomira 154 mediķi. Lai šo ganu-priesteru un ganu-mediķu priekšzīme pamudina arī mūs rūpēties par svēto Dieva tautu.

Homīlijā pāvests atgādināja, ka ganam ir jālīdzinās Jēzum, jo tikai tāds gans iedveš Dieva tautā uzticību. Baznīcas vēsturē ir bijuši daudzi viltus gani, kuri izmantoja savu ganāmpulku, lai iegūtu naudu vai paši kāptu pa karjeras kāpnēm. Taču ganāmpulkam tas nepalika nepamanīts – atzina Francisks. Labais gans ieklausās savā ganāmpulkā, to vada, rūpējas par to, un avis to pamana un viņam uzticas. Tāpēc ir svarīgi, lai gans līdzinātos pašam Jēzum. Gans ir lēnprātīgs un maigs, viņš zina savu avju vārdus, rūpējas par katru avi kā par vienu vienīgo. Svētais tēvs piebilda, ka mūs savā ceļā vienmēr pavada Jēzus, Labais Gans. Tā ir skaista svētdiena – mierpilna un maiguma pilna svētdiena, jo Labais Gans par mums rūpējas, kā tas teikts 22. psalmā: “Kungs mani vada, man nekā netrūks”.

03 maijs 2020, 10:00
Lasīt visu >