Meklēt

Lai ģimenēs valda miers un Baznīcā – vienotība!

Lieldienu ceturtās nedēļas pirmdienas rītā pāvests celebrēja Svēto Misi Vatikāna viesu nama kapelā un lūdzās par ģimenēm, lai tajās valdītu miers. Homīlijā atgādināja, ka Jēzus grib, lai Baznīcā valda vienotība.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Iesākot 4. maija dievkalpojumu, Svētais tēvs sacīja:

Šodien lūgsimies par ģimenēm: šajā karantīnas laikā ģimene, ieslēgta mājās, mēģina darīt daudz ko jaunu, radošu ar bērniem, ar visiem, lai ietu uz priekšu. Tad ir vēl kāda lieta: dažreiz mājās valda vardarbība. Lūgsimies par ģimenēm, lai tās turpina [dzīvot] mierā, būt radošas un pacietīgas šajā karantīnas laikā.

Komentējot lasījumu no Apustuļu darbu grāmatas (sal. 11, 1-18), kurā dzirdam, ka Pēterim tiek pārmests, ka viņš ēda ar pagāniem, pāvests norādīja, ka Svētais Gars grib, lai Baznīca būtu vienota. Daži ticīgie sevi uzskata par taisnīgiem, bet citus – par grēciniekiem un jau pazudinātiem. Tā ir Baznīcas slimība, kas rodas no ideoloģijām vai reliģiskām partijām – uzsvēra Francisks. Jēzus laikā bija četras šādas partijas (divas no tām – farizeji un saduceji). Katra pa savam interpretēja likumu. Pat Jēzum tika pārmests, ka Viņš sēdēja pie viena galda ar muitniekiem un grēciniekiem. Viņam pārmeta, jo likums kaut ko tādu nepieļāva. Šāda pārmešana vienmēr ved pie šķelšanās – atzina pāvests. Taču Dievs grib, lai mēs būtu vienoti.

Šīsdienas Evaņģēlija lasījumā Jēzus saka, ka Viņam ir vēl “citas avis, kas nav no šīs avju kūts”, un ka arī tās Viņam ir jāatved. Tās klausīs Viņa balsij, un būs viens ganāmpulks un viens gans (sal. Jņ 10, 11-18). Francisks atgādināja, ka Jēzus ir visu cilvēku gans. Viņš lielo un mazo, bagāto un nabagu, labo un slikto ļaužu gans. Viņš ieradās pasaulē un nomira par visiem – arī par tiem, kuri Viņam netic vai pieder citām reliģijām. Viņš atnāca priekš visiem – uzsvēra pāvests. Mums ir viens Pestītājs. Mums visiem ir viens gans, kas ir Jēzus. Taču mums ir kārdinājums teikt, ka mēs stāvam tajā vai citā pusē. Atšķirības ir leģitīmas, taču – Baznīcas vienotības ietvaros. Noslēgumā Svētais tēvs lūdzās, lai Kungs mums palīdz atbrīvoties no šķelšanās mentalitātes un ieraudzīt, ka mēs visi esam brāļi Viņā.

04 maijs 2020, 09:50
Lasīt visu >