Meklēt

Krīzes brīžos mums ir jābūt stingriem! Pāvests lūdzas par valdībām

Sestdienas, 2. maija, rīta Svētajā Misē pāvests lūdzās par valdībām, kam pienākas rūpēties par tautām. Homīlijā viņš atgādināja, ka krīzes brīžos mums ir jābūt ļoti stingriem un noturīgiem savā ticības pārliecībā. Tas nav īstais brīdis, lai nodotos pārmaiņām. Lai Kungs mums sūta Svēto Garu, ka mēs būtu uzticīgi, un dod mums spēku nenodot savu ticību – lūdzās Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, pāvests pievērsās valdībām:

Šodien lūgsimies par valdībām, kam šajos krīzes brīžos pienākas rūpēties par tautām – [lūgsimies] par valstu vadītājiem, premjerministriem, likumdevējiem, pilsētu domes priekšsēdētājiem, apgabalu vadītājiem… Lai Kungs viņiem palīdz un dod spēku, jo viņu darbs nav viegls. Un kad viņu starpā rodas nevienprātība, lai viņi saprot, ka krīzes brīžos tautas labā viņiem ir jābūt ļoti vienotiem, tāpēc ka vienotība ir pārāka pār konfliktu.

Pāvests piebilda, ka šodien, 2. maijā, ar mums lūgšanā vienojas 300 lūgšanu grupas, ko spāņu valodā sauc par “madrugadores”, tas ir, cilvēki, kuri agri ceļas, lai lūgtos. “Viņi šajā brīdī vienojas ar mums lūgšanā”, teica Svētais tēvs.

Lasījumā no Apustuļu darbiem lasām par to, kā Pēteris, Jēzus Kristus vārdā, Lidā izdziedina paralizēto Eneju un Jafā atgriež dzīvību nomirušajai Tabitai. Tur arī teikts, ka tajā laikā pirmo kristiešu kopiena dzīvoja mierā, attīstījās un pieauga (sal. Apd 9, 31-42). Evaņģēlijā Jēzus runā par savas Miesas barību un Asiņu dzērienu, bet daži mācekļi sāk kurnēt, sauc šo runu par cietu, un pārstāj sekot Jēzum. Tikai Pēteris atbild: “Kungs, pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi” (sal. Jņ 6, 55.60-69).

Atsaucoties uz šiem Svēto Rakstu fragmentiem, pāvests norādīja, ka labos laikos Baznīca aug. Viss ir mierīgi, tā saņem stiprinājumu un aug. Taču ne vienmēr tajā valda miers. Pirmie kristieši piedzīvoja arī grūtus laikus, vajāšanas un krīzes momentus, kā tas notika tad, kad daudzi mācekļi uzskatīja Jēzus runu par cietu un atkāpās no Viņa. Jēzus zināja, ka viņi kurn, un šajā krīzes brīdī atgādināja, ka neviens nevar pie Viņa nākt, ja to neved Tēvs.

Krīzes brīdis ir izvēles brīdis – uzsvēra Francisks. Šādā brīdī mēs nonākam izvēles priekšā un mums jāpieņem lēmums. Mums visiem dzīvē ir bijuši un būs krīzes brīži. Mēs piedzīvojam krīzes ģimenē, laulības krīzes, sociālās krīzes, krīzes darbā utt. Arī šī pandēmija ir sociālās krīzes laiks. Kā mums būtu jāreaģē krīzes brīžos? – viņš jautāja.

Tad, kad daudzi mācekļi pamet Jēzu, Jēzus sāk izjautāt apustuļus: Vai arī jūs gribat aiziet? Pieņemiet lēmumu! Un Pēteris atkal apliecina ticību: Pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi. …Tu esi Dieva Svētais. Pēteris visu apustuļu vārdā apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Kaut arī viņš visu nesaprot, bet viņš uzticas Jēzum.

Tas var mums palīdzēt izdzīvot krīzes brīžus. Šādos brīžos mums ir jābūt ļoti stingriem – uzsvēra pāvests. Mums jābūt stingriem savā ticības pārliecībā! Mums jābūt neatlaidīgiem, noturīgiem. Tas nav īstais laiks pārmaiņām. Tas ir uzticības un atgriešanās laiks. Mums, kristiešiem, ir jāiemācās tikt galā gan mierīgos laikos, gan krīzes brīžos – viņš piebilda. Noslēgumā Francisks lūdzās, lai Kungs sūta Svēto Garu, lai tādējādi mēs krīzes brīžos nepadotos kārdinājumiem un saglabātu uzticību, cerot, ka atkal varēsim dzīvot mierā, kā arī, lai Kungs dod mums spēku nenodot savu ticību.

02 maijs 2020, 10:42
Lasīt visu >