Meklēt

Lai katram ir darbs un katrs var saņemt taisnīgu atalgojumu!

Piektdien, 1. maijā, Svētā Jāzepa – strādnieku aizbildņa svētkos, pāvests lūdzās par to, lai nevienam netrūktu darba, lai katrs varētu strādāt cilvēka cienīgos apstākļos un saņemt taisnīgu atalgojumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētajam Garam veltītajā Vatikāna viesu nama kapelā, kur Francisks svinēja Euharistiju, atradās Svētā Jāzepa – galdnieka statuja. Viņa svētkos pāvests pievērsās darba pasaulei, sakot:

Šodien Svētā Jāzepa, strādnieku aizbildņa, svētkos, kas ir arī Darba svētki, lūgsimies par visiem strādniekiem. Par visiem. Lai nevienam cilvēkam nepietrūkst darba un lai visi tiek taisnīgi atalgoti, kā arī var baudīt darba cieņu un atpūtas skaistumu.

Homīlijā Francisks komentēja fragmentu no Radīšanas grāmatas (sal. 1, 26-2, 3), kurā ir aprakstīta cilvēka radīšana pēc Dieva attēla un līdzības. Dievs nodod savu darbu tālāk cilvēkam, lai cilvēks būtu Viņa līdzstrādnieks. Darbs ir aicinājums, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Strādājot, cilvēks līdzinās Dievam, jo ar savu darbu viņš ir spējīgs radīt. Darbs piešķir cilvēkam cieņu. Cieņu, kas ir tik daudz mīdīta.

Turpinājumā pāvests atzina, ka arī šodien ir daudz vergu. Lai izdzīvotu, cilvēkam nākas vergot, saņemot par to pavisam niecīgu vai nesaņemot nekādu atalgojumu. Tādā veidā tiek mīdīta viņa personas cieņa. Un tas notiek arī mūsu sabiedrībā. Cilvēks nostrādā garas stundas, bet saņem “santīmus”, mājkalpotāja strādā caurām diennaktīm, bet viņai nemaksā, nav nekādu sociālo garantiju, netiek veikti pensijas uzkrājumi. Tas notiek šeit! – atgādināja Francisks. Tā ir cilvēka cieņas bradāšana!

Viņš paskaidroja, ka katra pret strādnieku vērstā netaisnība ir cilvēka personas cieņas mīdīšana. Šodien vienojamies ar daudziem ticīgajiem un neticīgajiem, kuri atzīmē šo Strādnieku dienu un cīnās par darba cilvēku taisnīgumu.

Noslēgumā pāvests lūdzās par tiem kārtīgajiem uzņēmējiem, kuri dara visu, lai neatlaistu cilvēkus, kuri sargā strādniekus kā savus bērnus. Francisks lūdzās uz svēto Jāzepu, lai viņš mums palīdz cīņā par cienīgiem darba apstākļiem, par to, lai visiem būtu darbs, un lai tas būtu taisnīgi atalgots.

01 maijs 2020, 10:10
Lasīt visu >