Meklēt

Svētajā Misē pāvests lūdzas par māksliniekiem

Pirmdienas, 27. aprīļa, rītā, iesākot dievkalpojumu Vatikāna viesu nama kapelā, Francisks pievērsās māksliniekiem un skaistuma un radošuma nozīmei. Homīlijā aicināja vienmēr atgriezties pie tā brīža, kad pirmo reizi sadzirdējām aicinājumu, kad sajutām sev pievērstu Jēzus mīlestības skatienu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot Euharistiju, Svētais tēvs teica:

Šodien lūgsimies par māksliniekiem, kuriem ir ļoti augsti attīstīta radošā spēja un kuri rāda mums virzienu, vedot mūs pa skaistuma ceļu. Lai Kungs šajā laikā mums visiem dod radošuma žēlastību.

Homīlijā pāvests komentēja Evaņģēlija fragmentu (sal. Jņ 6, 22-29), kurā lasām, ka ļaudis seko Jēzum tikai tāpēc, ka ir paēdināti. Jēzus viņiem to aizrāda un aicina tiekties nevis pēc barības, kas iznīkst, bet pēc tās, kas paliek mūžīgajai dzīvei un ko dos Cilvēka Dēls. Kad pūlis jautā, ko darīt, Jēzus atbild: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticētu tam, kuru Viņš ir sūtījis”.

Francisks norādīja, ka ļaudis, kas nenogurstoši klausījās Jēzu, tomēr, reiz paēdināti, aizmirsa pirmo entuziasmu un gribēja Viņu iecelt par karali. Kungs viņiem atgādina par pirmajām sajūtām. Tā kā viņi sāka novērsties no evaņģēliskā ceļa un iet vairāk pasaulīgu ceļu, Jēzus liek tiem atsaukt atmiņā pirmās mīlestības mirkli.

Svētais tēvs atzina, ka līdzīgi notiek arī ar mums, kad mēs attālināmies no Evaņģēlija ceļa un pazaudējam to sākotnējo entuziasmu, ar kādu bijām pārņemti, dzirdot Kunga vārdus. Jēzus mūs atgriež pie šīs pirmās satikšanās, un tā ir žēlastība, ko saņemam, kad sākas attālināšanas draudi. Atgriešanās pie aicinājuma pirmsākumiem, pie tā brīža, kad mēs pirmo reizi sajutām Jēzu uzlūkojam mūs ar mīlestību, ir žēlastība. Katram no mums ir šī pirmās satikšanās ar Jēzu pieredze, kad Jēzus mums teica “Seko man”. Tad maz pamazām mēs to aizmirstam, tā izbāl mūsu atmiņā. Tāpēc Francisks aicināja lūgties, lai Kungs mums dod žēlastību atkal spilgti atcerēties to brīdi, kad pirmo reizi satikām Jēzu.

27 aprīlis 2020, 09:43
Lasīt visu >