Meklēt

Pāvests lūdzas par skolotājiem un skolēniem

Lieldienu laika otrās nedēļas piektdienā pāvests pievērsās grūtībām, ar kādām šajā pandēmijas laikā, kad ir slēgtas skolas, jāsastopas skolotājiem un skolēniem. Rīta Svētās Mises homīlijā viņš runāja par garīgā gana dubulto tuvību – par tuvību ar Dievu un tuvību ar ļaudīm.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Francisks sacīja:

Šodien lūgsimies par skolotājiem, kuriem, lai vadītu stundas internetā un citādi attālināti, nākas daudz strādāt, un lūgsimies arī par skolēniem, kuriem neierastā veidā jākārto eksāmeni. Pavadīsim viņus lūgšanā.

Šīs dienas Evaņģēlijā lasām par maizes un zivju pavairošanas brīnumu (sal. Jņ 6, 1-15). Jēzus pārbauda apustuļus, kuri nezina, kā pabarot lielo pūli, kas Viņam seko. Viņš palīdz tiem garīgi augt.

Pāvests norādīja, ka Jēzum patika atrasties kopā ar ļaudīm. Viņš bija tiem tuvs un mācīja savus apustuļus, lai arī viņi būtu tuvi cilvēkiem. Dieva tauta nogurst. Tā vienmēr prasa saviem ganiem konkrētas lietas, un ganiem ir jāatbild tās lūgumiem. Tiem ir jārūpējas par saviem ļaudīm. Jēzus saviem mācekļiem saka: “Dodiet jūs viņiem ēst”. Un to pašu Viņš šodien atkal saka garīgajiem ganiem. Evaņģēlijā runa ir arī par to, ka Jēzus lūdzas. Tā ir norāde uz dubulto tuvību. Gans ir kopā ar Dievu un saviem ļaudīm.

Pēc maizes un zivju pavairošanas ļaudis grib iecelt Jēzu par ķēniņu. Francisks atzina, ka kāds no apustuļiem varbūt būtu bijis par to priecīgs. Tam būtu bijusi laba iespēja tikt pie varas. Tas ir kārdinājums.

Taču garīgā gana vara pastāv kalpošanā – uzsvēra Svētais tēvs. Ja šajā ziņā viņš kļūdās, tad sabojā aicinājumu un pārvēršas par pastorālo uzņēmumu administratoru. Noslēgumā pāvests aicināja lūgties par ganiem, lai viņi nebaidītos būt tuvi savai tautai.

24 aprīlis 2020, 10:12
Lasīt visu >