Meklēt

Pāvests lūdzas par farmaceitiem un pateicas viņiem par palīdzību slimajiem

Ceturtdienas, 16. aprīļa, rīta Svētās Mises laikā Francisks pateicās farmaceitiem, kuri šajā pandēmijas laikā palīdz slimniekiem. Homīlijā runāja par prieku, kas ir Svētā Gara auglis, un kas ir mūsu spēka avots, lai mēs varētu būt Evaņģēlija liecinieki.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dievkalpojuma sākumā pāvests teica:

Šajās dienās man aizrādīja, ka aizmirsu pateikties vēl kādai grupai, kas arī strādā… Es pateicos ārstiem, medmāsām, brīvprātīgajiem… “Bet Jūs aizmirsāt farmaceitus”: arī viņi daudz strādā, lai palīdzētu slimniekiem izveseļoties. Lūgsimies arī par viņiem.

Homīlijā Svētais tēvs komentēja Evaņģēlija fragmentu (sal. Lk 24, 35-48), kurā lasām, ka augšāmcēlušais Jēzus parādās apjukušajiem un baiļu pārņemtajiem mācekļiem. Viņiem liekas, ka redz garu, taču Jēzus apskaidro viņu prātu, lai tie saprastu Rakstus. Jēzus saka “Miers jums!” un jautā “Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī?” Tad Viņš tiem parāda savu kāju un roku rētas. Pāvests atgādināja, ka šīs rētas ir Jēzus dārgums. Ar tām Viņš uzkāpa debesīs, lai rādītu tās savam Tēvam un aizlūgtu par mums.

Mācekļos atkal atgriežas tik liels prieks, ka viņi nespēj ticēt tam, ko redz. Pāvests norādīja, ka būt priekpilniem ir vislielākais mierinājums. Runa ir par Kunga klātbūtnes pilnību. Šis prieks ir Svētā Gara auglis. Tā ir žēlastība. Uzrunā Francisks atsaucās uz sava priekšgājēja Pāvila VI encikliku “Evangelii nuntiandi”, kurā tiek runāts par priecīgiem Evaņģēlija sludinātājiem, un uzsvēra, ka tieši Kunga prieks ir mūsu lielā spēka avots, kas ļauj mums sludināt Evaņģēliju un iet uz priekšu kā dzīvības lieciniekiem. Svētais tēvs aicināja lūgt, lai Kungs mūs apdāvina ar šo prieku.

16 aprīlis 2020, 09:17
Lasīt visu >