Meklēt

Pāvests lūdzas par Eiropu un aicina mūs būt vienkāršiem un patiesiem

Trešdien, 29. aprīlī, kad Baznīca svin Eiropas aizbildnes – svētās Katrīnas no Sjēnas liturģiskos svētkus, pāvests rīta Svētajā Misē, Vatikāna viesu nama kapelā, lūdzās par Eiropas un Eiropas Savienības vienotību. Homīlijā viņš mūs aicināja lūgt no Kunga vienkāršības un pazemības žēlastību, lai mēs spētu atzīt savus grēkus – konkrētus grēkus – un tādā veidā saņemt no Dieva piedošanu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks arī jau iepriekš, vēl pavisam nesen, rīta dievkalpojuma laikā lūdzās par Eiropu. Šodien viņš sacīja:

Šodien ir Svētās Katrīnas no Sjēnas – Baznīcas doktores, Eiropas aizbildnes [svētki]. Lūgsimies par Eiropu, par Eiropas vienotību, par Eiropas Savienības vienotību, lai mēs visi kopā varētu iet uz priekšu kā brāļi.

Homīlijā pāvests komentēja lasījumu no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules (sal 1, 5 – 2, 2). Tajā apustulis apliecina, ka Dievs ir gaisma un runā par mūsu kopību ar Dievu un mūsu savstarpējo kopību, un staigāšanu gaismā. Vēstules autors arī apliecina, ka Dievs piedod mūsu grēkus un Viņa Dēla asinis mūs šķīstī no ikvienas netaisnības, ja vien mēs tajos atzīstamies.

Francisks norādīja, ka mēs esam aicināti būt konkrēti, esam aicināti uz patiesību. Mēs nevaram staigāt gaismā un vienlaikus atrasties tumsā. Taču vēl sliktāk ir atrasties pelēkajā zonā – viņš uzsvēra. Pelēkā krāsa ir ļoti maldīga. Tu domā, ka staigā gaismā, un tas tevi padara mierīgu. Pavisam cita lieta ir savu konkrēto grēku atzīšana. Patiesība ir konkrēta, meli ir ēteriski – atgādināja Svētais tēvs. Tāpēc ir svarīgi atzīties savos grēkos nevis abstrakti, bet konkrēti, tas ir, nosaucot konkrētus grēkus.

Šodienas Evaņģēlijā (sal. Mt 11, 25-30) Jēzus slavē Tēvu par to, ka Viņš ir apslēpis savu noslēpumu gudrajiem un prātīgajiem, bet ir atklājis to mazajiem. Pāvests paskaidroja, ka šie “mazie” ir tie, kuri atzīstas savos grēkos vienkāršā veidā. Viņi ir tie, kuri runā konkrēti, jo viņi ir vienkārši. Viņi ir saņēmuši no Dieva vienkāršības dāvanu.

Svētais tēvs norādīja, ka arī mums ir jābūt vienkāršiem un konkrētiem, jākaunas par saviem konkrētajiem grēkiem un tajos jāatzīstas. Konkrētība mūs ved pie pazemības, un Kungs mums piedod. Ja mēs, sūdzot grēkus, esam abstrakti, vispārēji, tad beigu beigās nonākam tumsā – brīdināja pāvests. Kunga priekšā ir jārunā par visu, kā ir, jāsauc lietas īstajos vārdos, nav jābaidās to darīt. Svarīgi, lai mēs būtu gudri šajā ziņā un spētu būt konkrēti, jo velns grib, lai mēs dzīvojam pelēkajā zonā, kur nav ne balta, ne melna. Taču Kungam nepatīk remdenie. Francisks piebilda, ka garīgā dzīve ir vienkārša, bet mēs to nereti sarežģījam. Tāpēc lūgsim žēlastību būt vienkāršiem, caurspīdīgiem, spēt brīvi pateikt visu, kā ir, un labi izprast, kas mēs esam Dieva priekšā.

29 aprīlis 2020, 09:53
Lasīt visu >