Meklēt

Francisks lūdzas par Eiropu, lai tajā valda brālīga vienotība

Trešdienas, 22. aprīļa, rīta Svētajā Misē pāvests lūdzās, lai, šajā laikā, kad tautu starpā būtu vajadzīga liela vienotība, Eiropai izdodas saglabāt brālīgu vienotību. Homīlijā viņš atgādināja, ka Dievs mūs tik ļoti mīlēja, ka atdeva par mums savu dzīvību. Daudzi kristieši pavada laiku, uzlūkojot krucifiksu, un tajā atrod visu, jo Svētais Gars palīdz viņiem saprast, ka tur ir visas zinības, visa Dieva mīlestība, visa kristīgā gudrība – teica Francisks.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Svētās Mises sākumā viņš pievērsās Eiropai:

Šajā laikā, kad mūsu starpā, tautu starpā ir nepieciešama liela vienotība, lūgsimies šodien par Eiropu, lai Eiropa spēj saglabāt šo vienotību, šo brālīgo vienotību, par kuru sapņoja Eiropas Savienības tēvi-dibinātāji.

Homīlijā pāvests komentēja Jāņa evaņģēlija fragmentu (sal. Jņ 3, 16-21), kurā teikts: “Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs sūtīja Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasaule caur Viņu tiktu atpestīta. Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts. Bet, kas netic, tas jau ir no­tiesāts, tādēļ ka nav ticējis Dieva viendzimušā Dēla vārdam. Bet tiesa ir šāda: pasaulē ienāca gaisma, bet cilvēki vairāk iemīlēja tumsu nekā gaismu, jo ļauni bija viņu darbi.”

Dieva mīlestība šķiet esam neprāts – atzina Francisks. Tēvs mums atdeva savu viendzimušo Dēlu, kurš par mums nomira pie krusta. Krucifikss ir lielā grāmata par Dieva mīlestību pret mums. Daudzi ticīgie pavada laiku, kontemplējot krucifiksu un tur atrod visu – visu Dieva mīlestību, visu kristīgo gudrību: Dieva gaismu. Taču daudzi cilvēki – atzina pāvests – nespēj dzīvot gaismā. Viņi ir kā sikspārņi, kas dzīvo naktī. Un arī mēs, kad dzīvojam grēkā, mēs dodam priekšroku dzīvei tumsā, mēs staigājam kā aklie. Svētais tēvs aicināja mūs uzdot sev šo jautājumu: “Vai esmu Dieva bērns, gaismas bērns, vai arī – tumsas bērns?”

22 aprīlis 2020, 09:25
Lasīt visu >