Meklēt

Lai Dievs atgriež mafijas locekļus un augļotājus, kuri izmanto nelaimīgos!

Lielās nedēļas trešdienas rīta Svētajā Misē pāvests lūdzās, lai Kungs pieskaras to sirdīm, kuri šajā sarežģītajā pandēmijas laikā nelietīgi izmanto jau tā grūtībās esošos cilvēkus. Homīlijā Francisks pievērsās Jūdasa nodevībai un runāja par tiem, kuri, lai tikai gūtu sev peļņu, pārdod nelaimē nonākušos līdzcilvēkus, tai skaitā, pat savus dārgos tuviniekus.

Jānis Evertovksis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Svētais tēvs sacīja:

Šodien lūgsimies par cilvēkiem, kuri šajā pandēmijas laikā tirgojas ar trūkumcietējiem, kuri izmanto to, ka citi atrodas trūkumā, un viņus pārdod – par mafijas locekļiem, augļotājiem un daudziem citiem. Lai Kungs pieskaras viņu sirdij un atgriež viņus.

Komentējot šīsdienas Evaņģēlija fragmentu par Jūdasa nodevību (sal. Mt 26, 14-25), pāvests atzina, ka arī šodien ir Jūdasi – tādi, kuri nodod pat savu dārgos tuviniekus, pārdod viņus, lai tikai īstenotu savas savtīgās intereses. Arī šodien ir cilvēki, kuri grib kalpot gan Dievam, gan naudai – slēptie augļotāji, kuri no malas izskatās nevainīgi, bet, īstenībā, dara savus netīros darbus, tirgojas ar cilvēkiem, nodod savu tuvāko. Jūdass Iskariots atstāja mācekļus… Viņš bija pieķēries naudai.

“Tas, kurš pārāk mīl naudu, nodod savu tuvāko.”

Tai pašā laikā viņš pats arī velna nodots un atstāts bezcerībā un izmisumā, jo velns ir slikts maksātājs. Jūdass pakaras. Šajā sakarā pāvests atzina, ka domā par daudziem institucionalizētajiem Jūdasiem, kuri nelietīgi izmanto cilvēkus, kā arī par “mazajiem” Jūdasiem, kuri mājo arī mūsos, jo katrs no mums, pārāk pieķeroties naudai vai materiālajiem labumiem, var iekrist tuvākā nodošanas slazdos.

08 aprīlis 2020, 12:08
Lasīt visu >