Meklēt

Francisks lūdzas par tiem, kuri aprūpē Covid-19 slimniekus ar īpašām vajadzībām

Lieldienu oktāvas sestdienas Svētajā Misē pāvests pievērsās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus skāris jaunais koronavīruss, un ārstiem un medmāsām, kas viņus aprūpē. Homīlijā uzsvēra, ka kristietim vajadzētu prast atklāti runāt, drosmīgi teikt patiesību visā brīvībā, kas nāk no Svētā Gara.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot 18. aprīļa dievkalpojumu, Francisks sacīja:

Vakar es saņēmu vēstuli no kādas māsas, kas strādā kā kurlmēmo zīmju valodas tulce, un viņa man pastāstīja par smago darbu, ko veic veselības aprūpes darbinieki, medmāsas un ārsti, aprūpējot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kuri ir saslimuši ar Covid-19. Lūgsimies par viņiem, kas visu laiku kalpo šiem cilvēkiem, kuriem ir citādas spējas, bet kuriem pietrūkst to spēju, kas ir mums.

Homīlijas pirmajā daļā Svētais tēvs komentēja Apustuļu darbu grāmatas fragmentu (sal. 4, 13-21), kurā lasām, ka Rakstu zinātāji un tautas priekšnieki stingri piekodina Pēterim un Jānim nemācīt Jēzus vārdā. Taču abi apustuļi atklāti un drosmīgi iebilst, sakot: “Spriediet paši, vai Dieva priekšā ir taisnīgi jūs vairāk klausīt nekā Dievu. Jo mēs nevaram nerunāt par to, ko redzējām un dzirdējām.”

Pāvests norādīja, ka “atklātība” ir ļoti svarīgs vārds. Tādam ir jābūt Labās vēsts sludinātāju stilam. Viņiem jābūt atklātiem un drošsirdīgiem – jārunā ar lielu gara brīvību. Reliģisko vadītāju sirdis bija aizvērtas. Tiem pietrūka šīs atklātības, brīvības. Viņi bija samaitāti. Svētais Gars nevarēja ienākt šādās sirdīs.

Reiz bailīgais un gļēvais Pēteris, tagad šo vadītāju draudu priekšā atbild ar lielu drosmi – ar drosmi, kas nāk no Svētā Gara. Francisks uzsvēra, ka kristietis, kurš ir konsekvents, kura ticība saskan ar darbiem, spēj arī būt atklāts un pateikt visu patiesību. Viņš saka visu patiesību, jo pats ir konsekvents.

Homīlijas otrajā daļā pāvests komentēja šīs dienas Evaņģēlija fragmentu (sal. Mk 16, 9-15), kurā lasām, ka Jēzus pārmet mācekļiem viņu neticību un sirds ietiepību, norāj viņus par to, ka viņi netic tiem, kuri redzēja Kungu augšāmcēlušos. Fragmenta beigās Jēzus liek mācekļiem iet pa visu pasauli un drosmīgi sludināt Evaņģēliju visai radībai. Francisks norādīja, ka misijas avots ir Svētais Gars, un lūdzās, lai Kungs mums palīdz vienmēr būt drosmīgiem. Būt drosmīgiem nenozīmē būt neprātīgiem. Kristīgā drosme vienmēr ir piesardzīga, bet tā ir drosme – viņš piebilda.

Rīta Mises noslēgumā pāvests atgādināja, ka Dieva Žēlsirdības svētdienā, pulksten 11.00 pēc Romas laika, viņš celebrēs Euharistiju Svētā Gara baznīcā, kas atrodas dažu soļu attālumā no Svētā Pētera laukuma un ir Dieva žēlsirdības kulta centrs. No pirmdienas viņš atkal celebrēs Svētās Mises Vatikāna viesu nama kapelā.

18 aprīlis 2020, 10:00
Lasīt visu >