Meklēt

Lai mediju darbinieki palīdz cilvēkiem nejusties izolētiem

Trešdienas, 1. aprīļa, rīta Svētajā Misē pāvests pievērsās visiem, kuri strādā medijos, un lūdzās, lai viņi palīdz cilvēkiem pārvarēt šo izolācijas laiku. Homīlijā viņš atgādināja, ka Jēzus māceklis ir brīvs cilvēks. Viņš saglabā līdzsvaru starp Tradīciju, starp seno un jauno, jo ļaujas Svētā Gara vadībai, nevis ideoloģijām.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lielā gavēņa 5. nedēļas trešdienas ievaddziesmā ir runa par atbrīvošanu: “Tu mani atbrīvo, Kungs, no manu ienaidnieku dusmām. Tu mani pacel pār tiem, kas pretojas man, un izglāb mani no varmācīgā vīra” (Ps 17). Nolasījis šo antifonu, Francisks pievērsa savas domas komunikāciju darbiniekiem:

Šodien es gribētu, lai mēs lūgtos par visiem tiem, kuri strādā medijos, kuri šodien strādā, lai komunicētu, lai tādējādi cilvēki nejustos tik ļoti izolēti; kuri izglīto bērnus, kuri sniedz informāciju, kuri palīdz pārvarēt šo noslēgtības laiku.

Homīlijā pāvests komentēja šodienas Evaņģēlija fragmentu (sal. Jņ 8, 31-42), kurā lasām šos jūdiem teiktos Jēzus vārdus: “Ja jūs turēsieties pie manas mācības, jūs patiesi būsiet mani mācekļi un pazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus”. Francisks paskaidroja, ka būt māceklim nozīmē ļauties Svētā Gara vadībai. Tāpēc Jēzus māceklis turas gan pie Tradīcijas, gan arī ir atvērts jaunajam. Viņš nepakļaujas ideoloģijām, ir brīvs cilvēks.

Minētajā lasījumā ir runa par “turēšanos” pie Jēzus mācības jeb “palikšanu”. Citā vietā Viņš saka: “Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos…”. Pāvests uzsvēra, ka tie, kuri paliek…, kuri turas pie Jēzus mācības, kuri ir tai uzticīgi, saglabā savu kristīgo identitāti. Tiem ir sava kristīgā identitāte. Un kas tā ir? Tā nav apliecība. Mums nepietiek pateikt: “Es esmu kristietis”. Būt īstam kristietim nozīmē būt Jēzus māceklim – lūk, tā ir mūsu identitāte. Un tieši šī identitāte ir mūsu brīvības avots. Māceklis ir brīvs, jo paliek Kungā. Palikt Kungā nozīmē ļaut sevi vadīt Svētajam Garam. Tieši Svētais Gars dara mūs patiesi brīvus.

Pēc dievkalpojuma tika ieskandināta senā antifona “Ave Regina Caelorum”.

01 aprīlis 2020, 10:20
Lasīt visu >