Meklēt

Francisks lūdzas, lai politiķi strādā tautas interešu labā

Pirmdienas, 20. aprīļa, rīta Svētajā Misē Vatikāna viesu nama kapelā pāvests lūdzās par valstu vadītājiem, lai viņi darbojas saskaņā ar savu īsto aicinājumu, kas ir nekas cits kā visaugstākā mēra tuvākmīlestības forma. Homīlijā Francisks atgādināja, ka kristietim ir ne tikai jāievēro baušļi, bet arī jāļaujas Svētā Gara vadībai. Tā ir atdzimšana no augšienes un īstas Gara brīvības iemantošana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Svētais tēvs sacīja:

Šodien lūgsimies par vīriešiem un sievietēm, kuru aicinājums ir darbošanās politikā. Politika ir cēls tuvākmīlestības [izpausmes] veids. [Lūgsimies] par politiskajām partijām dažādās zemēs, lai tās šajā pandēmijas laikā kopīgi meklē valsts labumu, nevis savas partijas labumu.

Homīlijā pāvests komentēja šīs dienas Evaņģēlija lasījumu (sal. Jņ 3, 1-8) par Nikodēmu, kurš bija atnācis pie Jēzus naktī un kuram Jēzus teica, ka, lai redzētu Dieva valstību, cilvēkam ir jāpiedzimst no augšienes. Nikodēms bija farizejs. Francisks atzina, ka ne visi farizeji bija slikti. Nikodēms bija taisnīgs farizejs, kas savā sirdī juta nemieru un meklēja Kungu.

Jēzus runā par piedzimšanu no jauna, no Svētā Gara, bet Nikodēms to nesaprot. Skaidrojot šo fragmentu, pāvests norādīja, ka cilvēks, kurš ļaujas Svētā Gara vadībai, ir atvērts, paklausīgs un brīvs. Kristietim ir ne tikai jāievēro baušļi, bet arī jāļaujas Svētā Gara vadībai. Viņam jābūt atvērtam Svētajam Garam, jāļauj Svētajam Garam sevi pārņemt, ienākt sevī un vadīt. Kristietim nav jāapstājas pie paveiktā, pie baušļu izpildīšanas, bet jāiet tālāk, iemantojot šo Gara brīvību. Tā ir piedzimšana no jauna.

Homīlijā Svētais tēvs komentēja arī pirmo lasījumu no Apustuļu darbu grāmatas (sal. Apd 4, 23-31). Tajā lasām, ka pēc Pētera un Jāņa atbrīvošanas, Jēzus mācekļi vienprātīgi paceļ savas balsis uz Dievu un lūdzas. Viņi lūdz žēlastību, neraugoties ne uz kādām grūtībām un draudiem, būt spējīgiem drosmīgi sludināt Kunga Vārdu. Pāvests paskaidroja, ka šī drosme ir Svētā Gara auglis, un, lai mēs atdzimtu, ir vajadzīga lūgšana.

20 aprīlis 2020, 10:38
Lasīt visu >