Meklēt

Francisks lūdzas, lai Dievs dod gudrību savai tautai

Lieldienu trešās nedēļas otrdienas rīta Svētās Mises laikā pāvests lūdzās, lai Dieva tauta ievērotu saistībā ar karantīnu pieņemtos mērus, lai tādējādi izvairītos no pandēmijas atkal atgriešanās. Homīlijā Francisks kārtējo reizi aicināja sargāties no ikdienas tenkām un aprunāšanām, kā rezultātā rodas maldīgi spriedumi par cilvēkiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Svētais tēvs pievērsās tautas attieksmei karantīnas beigās. Viņš sacīja:

Šajā laikā, kad sākam saņemt norādes iziešanai no karantīnas, lūgsimies, lai Kungs savai tautai, visiem mums dod gudrības un paklausības žēlastību, ka mēs ievērotu šīs norādes, lai nepieļautu pandēmijas atgriešanos.

Homīlijā pāvests komentēja pirmo lasījumu no Apustuļu darbu grāmatas (sal. 7, 51-8,1), kurā aprakstīta diakona Stefana nonāvēšana. Stefans ar lielu drosmi stājas pretī tautai, vecākajiem un Rakstu zinātājiem, kuri viņu apsūdz, izmantojot viltus liecības, izmet no pilsētas un nomētā ar akmeņiem. Tāpat viņi rīkojās arī ar Jēzu. Tie mēģināja pārliecināt tautu par to, ka Viņš esot zaimotājs.

Viltus liecību meklēšana, lai “panāktu taisnību”, ir dzīvnieciska rīcība – norādīja Francisks. Tauta, dzirdot apvainojumus, viltus informāciju, iekarst un ķeras pie nolinčošanas. Tā tas notika ar Stefanu, kad tauta tika maldināta un sakūdīta, un tā tas notiek arī ar mūsdienu mocekļiem, kā piemēram, ar Asiju Bibi, kura, nepatiesi apsūdzēta, pavadīja daudzus gadus cietumā.

Nereti viltus ziņas rada tādu lavīnu un tik ļoti ietekmē sabiedrisko domu, ka vairs neko nevar izdarīt. Šajā kontekstā pāvests pieminēja Holokaustu. Par ebreju tautu tika radīts aizspriedumu pilns viedoklis, lai to iznīcinātu. Svētais tēvs norādīja arī uz ikdienas sīkajām “linča tiesām”, kas saistās ar aprunāšanu, kritizēšanu, tiesāšanu un cilvēka labās slavas graušanu. Turpretī patiesība ir skaidra un caurspīdīga – viņš piebilda, aicinot mūs padomāt par to, ko sakām un kā runājam. Cik gan bieži mēs ar savām piezīmēm “nolinčojam” otru cilvēku!

Noslēgumā pāvests aicināja lūgties, lai Kungs mums palīdz būt taisnīgiem savos spriedumos un izvairīties no citu tiesāšanas.

28 aprīlis 2020, 09:18
Lasīt visu >