Meklēt

Krīzes risinājumiem jābūt vērstiem nevis uz naudu, bet – ļaužu labā

Pirmdien, 13. aprīlī, pāvests atkal celebrēja rītā Svēto Misi Vatikāna viesu nama kapelā. Tās laikā viņš lūdzās, lai valdības un zinātnieki atrod pareizo ceļu izejai no Covid-19 izraisītās krīzes, lai tie atrod risinājumus cilvēkiem par labu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot Lieldienu oktāvas pirmdienas dievkalpojumu, Francisks pievērsa savas domas politiķiem un zinātniekiem. Viņš sacīja:

Šodien lūgsimies par valdībām, zinātniekiem, politiķiem, kuri ir sākuši pētīt, kāda būtu izeja, [pētīt posmu, kas  sekos] pēc pandēmijas, šo “pēc”, kas jau ir sācies. Lai viņi atrod pareizo ceļu, kas vienmēr nāktu cilvēkiem par labu, vienmēr būtu tautu labā.

Homīlijā Svētais tēvs pievērsās šīs dienas Mateja evaņģēlija fragmentam (sal. 28, 8-15), kurā lasām par to, ka Jēzus pēc augšāmcelšanās parādās dažām sievietēm un mudina viņas pateikt Viņa mācekļiem, lai tie iet uz Galileju, kur Viņu redzēs. Tālāk lasām, ka augstie priesteri piekukuļo sargus un liek tiem teikt, ka mācekļi naktī esot nozaguši Jēzus miesu. Pāvests norādīja, ka Evaņģēlijā mums tiek piedāvā izvēle starp Augšāmcelšanās cerību un nostaļģiju pēc kapa. Tā ir izvēle, kas mums ir jāveic katru dienu.

Minētajā fragmentā lasām, ka sievietes iet uz priekšu, sludinot Labo vēsti par Jēzus augšāmcelšanos. Dievs vienmēr sāk ar sievietēm – atzina Francisks. Sievietes paver ceļu. Viņas nešaubās. Viņas bija redzējušas, bija pieskārušās. Viņas paziņoja, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Viņš dzīvo mūsu vidū. Viņas bija sapratušas, ka ar tukšo kapu labāk nedzīvot.

Pāvests norādīja, ka šis “tukšais kaps” mums sagādā daudzas problēmas. Runa ir par lēmumu noslēpt faktus, kā to darīja augstie priesteri. Tas notiek arī šodien. Tad, kad mēs nekalpojam Kungam Dievam, mēs sākam kalpot citam dievam – naudai. Mēs nevaram kalpot abiem. Augstie priesteri samaksāja sargiem, lai tie klusē, lai liecinieki, klusē. Tā bija vistīrākā korupcija – uzsvēra Francisks.

“Ja tu neatzīsti Jēzu Kristu par Kungu, tad pajautā sev, kāpēc, [pajautā], kur ir tavs aizzīmogotais kaps, kur ir korupcija.”

Tā ir taisnība, ka daudzi neatzīst Jēzu tāpēc, ka Viņu nepazīst, un nepazīst tāpēc, ka mēs neesam bijuši konsekventi, ka mēs nesludinājām ar savu dzīvi, un tā ir mūsu vaina. Un tad, kad viss ir acīmredzams, izvēlamies šādu ceļu, mēs nostājamies uz velna ceļa, uz korupcijas jeb samaitātības ceļa. Tev samaksāja, un stāvi klusu.

Arī šodien, atrodoties šīs pandēmijas beigu priekšā – cerēsim, ka šīs beigas drīz pienāks, – mēs atrodamies tādas pašas izvēles priekšā. Kāda būs likme? Vai mēs nostāsimies dzīvības pusē, iestāsimies par tautu augšāmcelšanos, vai kalposim naudas dievam? Vai mēs atgriezīsimies pie bada kapa, pie verdzības, karu, ieroču ražošanas kapa, pie izglītības liegšanas bērniem kapa…? Tur visur ir kaps – uzsvēra pāvests.

Homīlijas noslēgumā viņš novēlēja, lai Kungs palīdz mums vienmēr – gan mūsu personīgajā, gan sabiedrības dzīvē – izvēlēties labo vēsti: vēsti ar plašu apvārsni, vēsti, kas ir atvērta vēsts. Lai palīdz mums izvēlēties to, kas nāk cilvēkiem par labu, un nekad neļauj mums iekrist naudas dieva kapā.

Francisks noslēdza Euharistijas svinības ar adorāciju un ar svētību ar Vissvētāko Sakramentu, aicinot visus ticīgos, kuri sekoja Misei līdzi tiešsaistē, uz garīgo komūniju. Svētais tēvs lūdzās: “Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi reāli klātesošs Vissvētākajā altāra Sakramentā. Es mīlu Tevi vairāk par visu un vēlos, lai Tu ienāktu manā dvēselē. Tā kā šobrīd es nevaru Tevi pieņemt sakramentāli, nāc manā sirdī vismaz garīgi. Un it kā Tu būtu jau atnācis, es Tevi skauju un visā vienojos ar Tevi. Neļauj man no Tevis nekad šķirties.”

Pirms atstāt kapelu, tika ieskandināta mariāniskā antifona “Debesu Karaliene”, kas tiek dziedāta Lieldienu laikā.

13 aprīlis 2020, 11:54
Lasīt visu >