Meklēt

Svētais tēvs lūdzas par tiem, kas raud

Svētdienas rīta Svētās Mises laikā pāvests lūdzās par tiem, kas šajā laikā cieš un ir noskumuši. Homīlijā viņš atgādināja, ka arī Jēzus raudāja. Šodien daudzi raud – viņš sacīja. Lūgsim žēlastību spēt raudāt viņiem līdzi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Euharistijas svinības no Vatikāna viesu nama kapelas jau trīs nedēļas tiek pārraidītas tiešraidē. Svētais tēvs gribēja, lai ticīgie, kuri pārvietošanās ierobežojumu dēļ šajā laikā nevar piedalīties Misē, varētu tai sekot līdzi televīzijā vai internetā. Lielā gavēņa 5. svētdienā viņš sacīja:

Es domāju par daudziem cilvēkiem, kuri raud – par cilvēkiem, kas atrodas izolācijā, karantīnā, par sirmgalvjiem, kuri ir vieni paši, par tiem, kuri atrodas slimnīcās un ārstējas, par vecākiem, kuri ir spiesti konstatēt, ka, tā kā nesaņem algu, nebūs ko dot bērniem ēst. Daudzi cilvēki raud. Arī mēs, savā sirdī, pavadīsim viņus. Nenāks par ļaunu arī mums mazliet paraudāt, tāpat kā Kungs raud par savu tautu.

Komentējot Jāņa evaņģēlija fragmentu par Lācara augšāmcelšanu (sal. Jņ 11, 1-45), pāvests pievērsās Jēzus asarām par savu draugu. Jēzus raud mīlestības dēļ. Viņš raud ar tiem, kuri raud. Viņa sirds ir līdzjūtības pilna. Šodien, redzot cilvēci, kas cieš no pandēmijas, esam aicināti sev pajautāt: Vai mēs spējam raudāt kā Jēzus? Lūgsim žēlastību raudāt – mudināja Svētais tēvs.

Pāvests atgādināja, ka Jēzus vairākkārt raudāja. Viņš raudāja pie Lācara kapa, raudāja par Jeruzalemi, droši vien raudāja arī Olīvu dārzā un varbūt arī citas reizes. Jēzus raudāja aiz mīlestības. Jēzus ir īsts Dievs, bet arī īsts cilvēks. Viņš raud, jo ir līdzjūtības pilns. Svētajos Rakstos daudzviet ir atrodami vārdi: “Viņu (to) redzot, Jēzus iežēlojās”. Jēzus jūt līdzi cilvēkiem, jo Viņš raugās ar sirdi – uzsvēra Francisks. Viņš skatās ar acīm, bet redz ar sirdi. Līdz ar to Viņš ir spējīgs raudāt. Svētais tēvs jautāja, kā ir ar mums.

“Vai es spēju raudāt, kā noteikti būtu raudājis Jēzus un kā Viņš to šobrīd arī dara? Vai mana sirds līdzinās Jēzus sirdij?”

Ja mana sirds ir pārāk cieta, un, pat ja es varu runāt, varu darīt labu, varu palīdzēt, bet nedaru to no visas sirds, tad nespēju arī raudāt. Tāpēc ir jālūdz no Kunga šī žēlastība. “Kungs, lai es spēju raudāt ar Tevi, lai es raudu kopā ar Tavu tautu, kas šajā brīdī cieš.” Daudzi cilvēki šodien raud. Jēzus nekautrējās raudāt. Lūgsim arī mēs šo žēlastību. Lai šī diena mums visiem ir raudu diena! – teica pāvests.

Svētā Mise noslēdzās ar Vissvētākā Sakramenta pielūgsmi un ar svētību ar Vissvētāko Sakramentu. Francisks aicināja visus uz garīgo komūniju, lūdzot: “Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi reāli klātesošs Vissvētākajā altāra Sakramentā. Es mīlu Tevi vairāk par visu un vēlos, lai Tu ienāktu manā dvēselē. Tā kā šobrīd es nevaru Tevi pieņemt sakramentāli, nāc manā sirdī vismaz garīgi. Un it kā Tu būtu jau atnācis, es Tevi skauju un visā vienojos ar Tevi. Neļauj man no Tevis nekad šķirties.”

29 marts 2020, 12:03
Lasīt visu >