Meklēt

Pateicība visiem, kuri rūpējas par grūtībās nonākušajiem

Piektdienas, 27. marta, rīta Svētajā Misē pāvests kārtējo reizi pievērsās slimniekiem, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem, ģimenēm, kurām nav iztikas līdzekļu, un pateicās visiem, kuri rūpējas par šīm grūtībās nonākušajām personām. Homīlijā norādīja, ka, lai stātos pretī velna destruktīvajam niknumam ir vajadzīga drosme paklusēt.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Francisks pateicās visiem, kuri šajā smagajā laikā domā par citiem. Viņš sacīja:

Šajās dienās pienāk ziņas par to, kā daudzi cilvēki rūpējas cits par citu un domā par ģimenēm, kurām trūkst iztikas līdzekļu, par vientuļajiem sirmgalvjiem, slimajiem slimnīcā, lūdzas un cenšas sniegt kādu palīdzību… Tā ir laba zīme. Pateiksimies Kungam, lai Viņš pamodina savu ticīgo sirdī šīs jūtas.

Jāpiebilst, ka pāvests ne tikai lūdzas un apliecina savu garīgu tuvumu visiem, kuri cieš, bet sniedz arī materiālo palīdzību. Vakar, 26. martā, viņš nodeva Vatikāna Labdarības birojam iepriekšējās dienās nopirktos 30 respiratorus, kas tiks nodoti tālāk slimnīcām reģionos, ko visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija. Savukārt 12. martā Francisks ar Cilvēka integrālās attīstības dikastērija starpniecību piešķīra 100 tk. eiro lielu naudas summu Itālijas Caritas organizācijai, lai tā šajā krīzes laikā nodrošinātu nepieciešamo palīdzību sabiedrības trūcīgākajām personām.

Komentējot šai dienai veltītos Svēto Rakstu lasījumus, kuros lasām par jūdu naidu pret Jēzu un mēģinājumiem Viņu nogalināt, pāvests norādīja, ka naida izraisītājs ir sātans. Lai iznīcinātu, viņš netaupa nekādus līdzekļus. Velna mērķis – sagraut Dieva darbu. Kad mūsu starpā notiek strīdi, iespējams, arī tas zināmā mērā ir sātana roku darbs – skaidroja Francisks. Taču tur, kur sāk valdīt naids, nav šaubu, ka aiz tā stāv sātans, kurš izmanto visizsmalcinātākos līdzekļus. Tā viņš vērsās pret Jēzu, tā viņš vēršas arī pret kristiešiem, lai viņus attālinātu no Dieva.

Ko tādā gadījumā mums darīt? Pāvests norādīja, ka ar naida pārņemtiem cilvēkiem diskutēt nav iespējams, jo viņi ir “ieciklējušies” savās idejās un domās. Ko darīja Jēzus? Viņš klusēja. Sastopoties ar naidu, nav jēgas arī taisnoties. Vienīgais, ko varam darīt, ir paklusēt. Jēzus, klusējot, gāja savu ciešanu ceļu. Viņš redzēja, ka vārdi un skaidrojumi šajā situācijā nelīdz.

Francisks paskaidroja, ka šāda stratēģija ir spēkā arī tad, kad sastopamies ar sīkām ikdienas naida izpausmēm – apvainojumiem, aprunāšanu. Arī šādas izpausmes ir vērstas uz otra cilvēka iznīcināšanu. Kad kaut ko tādu piedzīvojam, pasakām savu un pamanām, ka tomēr pietrūkst vārdu, pretargumentu, tad labāk paklusēt. Svētais tēvs aicināja lūgt no Kunga žēlastību spēt cīnīties pret nelabo garu, diskutēt, kad vajag diskutēt, taču, sastopoties ar ienaidu, spēt paklusēt.

Dievkalpojums noslēdzās ar adorāciju un svētību ar Vissvētāko Sakramentu. Pāvests aicināja ticīgos, kuri sekoja līdzi Svētajai Misei tiešraidē, uz garīgo komūniju. Pirms atstāt kapelu, kas ir veltīta Svētajam Garam, tika ieskandināta senā mariāniskā lūgšana “Debesu Karaliene”.

27 marts 2020, 10:28
Lasīt visu >