Meklēt

Svētā Mise Svētās Martas nama kapelā Svētā Mise Svētās Martas nama kapelā 

Pāvests tiešraidē svin Svēto Misi par koronavīrusa skartajiem cilvēkiem

9. marta rītā sv. Martas nama kapelā pāvests Francisks svinēja Euharistiju, kura tika pārraidīta pa Itālijas televīzijas kanāliem un straumēšanas platformām caur Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem. Romas bīskaps vēlējās, lai turpmāk viņa rīta dievkalpojumi būtu tiešraidē (plkst. 8. 00 pēc Latvijas laika), tādējādi mudinot cilvēkus uz lūgšanu un paužot rūpes pa COVID-19 vīrusa skartajiem. Lai mazinātu inficēšanās iespēju, šajos dievkalpojumos ticīgā tauta nepiedalās.

Andris Kravalis - Vatikāns

“Turpmākajās dienās es svinēšu Svēto Misi par cilvēkiem, kurus ir skārusi koronavīrusa epidēmija; - ārstu, medmāsu, brīvprātīgo, radinieku, veco ļaužu pansionātu, ieslodzīto un mirušo nodomā. Šonedēļ mēs dedzīgi lūgsim Kungu ar šiem Psalma vārdiem: 'Atbrīvo mani, Kungs, un apžēlojies par mani! Manas kājas stāv uz taisna ceļa; draudzes priekšā es slavēšu Tevi Kungs'”, sacīja pāvests Francisks.

Savā uzrunā Svētais tēvs pārdomāja pirmo Svētās Mises lasījumu, kurš izvēlēts no pravieša Daniela grāmatas. Viņš uzsvēra, ka katram ticīgajam vajadzētu atzīt sevi par grēcinieku.

“Pravieša Daniela grāmatas fragments ir grēku atzīšanas lūgšana,” sacīja pāvests Francisks. Cilvēki atzīst, ka ir grēkojuši: “Ak, Kungs, lielais un bijājamais Dievs, kas saglabā derību un žēlsirdību tiem, kas Tevi mīl un ievēro Tavus baušļus! Mēs grēkojām, noziedzāmies, mēs rīkojāmies bezdievīgi un sacēlāmies, un atkāpāmies no Taviem baušļiem un Taviem likumiem. Mēs neklausījām Taviem kalpiem praviešiem, kas Tavā vārdā runāja ar mūsu ķēniņiem un augstmaņiem, ar mūsu tēviem un ar visiem zemes ļaudīm. Tev, Kungs, ir taisnība, bet mums kauns sejā (Dan 9, 5-8)

"Tā ir grēku atzīšana; nožēla par to, ka esam grēkojuši. Gatavojoties grēksūdzes sakramentam, mums jāveic  sirdsapziņas izmeklēšana un jāredz, ko tieši Dievam nepatīkamu mēs esam izdarījuši, kādā veidā grēkojuši. Grēks ir jāatzīst un jāatklāj. ”

Tajā pašā laikā, uzsvēra pāvests, ejot uz Izlīgšanas sakramentu, sirdī ir jāpatur patiesa grēku nožēla: lai grēksūdze nav tikai sastādīta grēku saraksta nolasīšana biktstēvam. Ar to vien nepietiek. Ir jāiet viens solis tālāk, ir jāpieņem mūsu niecīgums un tas jāpatur dziļi sirdī. Pravietis Daniels saka: “Tev, Kungs, ir taisnība, bet mums kauns sejā.”

 Kad mēs patiesi atzīstam un nožēlojam savus grēkus, mūsu sirdī rodas kauna sajūta, un tā ir žēlastība, kura vienmēr būtu jālūdz Dievam, sacīja Svētais tēvs. "Cilvēks, kurš ir zaudējis kaunu, zaudē morālo autoritāti, zaudē cieņu pret sevi : viņš kļūst bezkaunīgs." Tas pats notiek mūsu attiecībās ar Dievu: grēks rada kauna sārtumu mūsu sejās. “Kungs! Daniels iesaucas: "Kauns sejā mums, mūsu ķēniņiem, mūsu augstmaņiem un mūsu tēviem, jo mēs grēkojām pret Tevi." Bet tad pravietis runā par Dieva žēlsirdību un piedošanu, uzsvēra Svētais tēvs.

“Kad mēs ne tikai atceramies savus grēkus, bet izjūtam kaunu, tad šī attieksme skar Dieva sirdi, un Viņš atbild ar žēlastību. Ceļš pie Dieva žēlsirdības ved pie kauna par nepatīkamām lietām, kuras mēs esam izdarījuši. Tāpēc, ejot uz grēksūdzi, mēs ne tikai uzskaitīsim savus grēkus, bet arī runāsim par apjukuma sajūtu, par savu kaunu par to, ko esam izdarījuši bezgalīgi laipnajam, žēlsirdīgajam un taisnīgajam Dievam. Lūgsim šodien grēku nožēlas kaunu par mūsu grēkiem. Lai Tas Kungs dāvā mums visiem šo žēlastību. ”

09 marts 2020, 12:07
Lasīt visu >