Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Ganiem jābūt ar tautu, drastiskie mēri ne vienmēr ir labi

Piektdienas, 13. marta, rīta Svētās Mises laikā pāvests lūdzās par slimajiem un par Baznīcas ganiem. Viņš aicināja ganus darīt visu iespējamo, lai neatstātu ticīgos vienus, bet būtu tiem līdzās, stiprinātu viņus ar Dieva Vārdu, sakramentiem un lūgšanu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šī bija jau piektā reize, kad Vatikāna viesu nama kapelā celebrētā Svētā Mise bija skatāma tiešraidē. Francisks šodien atzīmē savu ievēlēšanas par pāvestu septīto gadadienu. Tā iekrīt ļoti sarežģītā laikā. Līdz ar to viņš aicināja visus ticīgos lūgties par slimniekiem un garīgajiem ganiem. 

Vienosimies šajās dienās ar slimniekiem, ar ģimenēm, kas cieš no šīs pandēmijas. Es gribētu šodien lūgties arī par ganiem, kuriem šajā krīzes laikā ir jāpavada Dieva tauta. Lai Kungs dod viņiem spēku un arī spēju izvēlēties labākos veidus, kā cilvēkiem palīdzēt. Drastiskie mēri ne vienmēr ir labi. Tāpēc lūgsimies, lai Svētais Gars dod ganiem pastorālās izšķiršanas spēju, lai tie pieņemtu tādus mērus, kas neļautu svēto Dieva tautu atstāt vienu pašu. Lai Dieva tauta jūt, ka garīgie gani ir ar to kopā un stiprina to ar Dieva Vārdu, sakramentiem un lūgšanu. 

Pāvests, protams, nerunāja par laicīgās varas pieņemtajiem mēriem aplipināšanās ar vīrusu ierobežošanai un prasībai izvairīties no tautas kopā pulcēšanās, bet tikai griezās pie Baznīcas ganiem ar lūgumu ņemt vērā savu ticīgo vajadzības un šajā tik ļoti dramatiskajā situācijā garīgi viņus atbalstīt. 

Komentējot šai dienai veltītos Svētās Mises lasījumus, īpaši Evaņģēlija līdzību par nekrietnajiem vīnkopjiem (sal. Mt 21, 33-43.45-46), Francisks runāja par to cilvēku neuzticību derībai, kuri piesavinās Dieva dāvanu vai iesloga to kādā doktrīnas būrī. Šodienas Svēto Rakstu lasījumi ir pravietojums par priekšā stāvošajām Kunga ciešanām – viņš norādīja. Jāzeps tiek pārdots verdzībā, vīnadārza saimnieka kalpi un dēls – nogalināti. Tāda ir Dieva tauta. Tā aizmirst, ka ir izvēlēta. Tā piesavinās Dieva dāvanu. 

Svētais tēvs paskaidroja, ka Jēzus šeit runā par Likuma zinātājiem un doktoriem, lai parādītu, kā viņi izturējās pret praviešiem. “Beidzot viņš [namatēvs] sūtīja pie viņiem savu dēlu, sacīdams: ‘No mana dēla viņi kaunēsies’. Bet vīnkopji, ieraudzījuši dēlu, runāja savā starpā: ‘Šis ir mantinieks. Nāciet, nogalināsim viņu, un mums piederēs viņa mantojums!’ Un viņi sagrāba to, izmeta ārā no vīnadārza un nogalināja,” lasām minētajā Evaņģēlija fragmentā. Viņi nolaupīja mantojumu, kas piederēja citam – sacīja Svētais tēvs. Tas ir stāsts par neuzticību – par neuzticību derībai, apsolījumiem, par neuzticību Dieva dāvanai. Izvēlēšana, apsolījums un derība ir Dieva dāvanas. Minētie ļaudis nesaprata, ka tās bija dāvanas un viņi tās piesavinājās. Viņi šīs dāvanas – bagātību, atvērtību un svētību aizslēdza, iesprostoja likumu doktrīnas būrī. Viņi tās pataisīja par ideoloģiju – sevišķi par priekšrakstu pilno morālistisko ideoloģiju, kas kļuva pat smieklīga, jo katrai lietai tika pievērsta skrupuloza uzmanība. 

 Turpinājumā pāvests atgādināja, ka Dieva dāvanas piesavināšanās ir liels grēks. Dievs pats mūsu labā kļuva par dāvanu. Viņš atdeva mums pats sevi kā dāvanu. To aizmirst nozīmē kļūt par kungiem. Šī aizmiršana ir grēks. Atmetot Dieva dāvanu, mēs sākam pa savam interpretēt Viņa derību un pārvēršam to par ideoloģiju. 

Šeit, šādā attieksmē, es laikam saskatu Evaņģēlijā klerikālisma sākumu – teica Francisks. Klerikālisms ir perversija. Ar to tiek noliegts, ka Dievs ir brīvi izvēlējies savu tautu, brīvi noslēdzis ar viņu derību, brīvi devis savus apsolījumus. Mēs aizmirstam, ka Dievs mums par velti ir devis savu atklāsmi, aizmirstam, ka Viņš mums dāvāja pats sevi, aizmirstam, ka mums šī dāvana ir jānodod tālāk, jāatklāj citiem kā dāvana, bet nevis jāpiesavinās tā savā īpašumā. 

Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs atzina, ka klerikālisms nav tikai mūsdienu problēma, pārlieku lielā stingrība nav tikai mūsdienu lieta. Tā pastāvēja jau Jēzus laikā. Jēzus to nosoda un runā pat par Dieva dusmām uz tiem, kuri piesavinās dāvanu un ierobežo Viņa bagātību sava prāta ideoloģisko kaprīžu rāmjos. “Lūgsim šodien no Kunga žēlastību saņemt dāvanu kā dāvanu un nodot to tālāk kā dāvanu nevis kā īpašumu, nevis sektantiskā veidā, nevis cieti un stingri, nevis ‘klerikālā’ veidā”, aicināja pāvests.

13 marts 2020, 13:00
Lasīt visu >