Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Francisks lūdzas par klostermāsām, kuras savu dzīvi veltī slimnieku labā

Trešdienas, 25. marta, rīta Euharistijas laikā pāvests lūdzās par klostermāsām, kas diendienā atrodas līdzās un aprūpē slimos un nabagus. Francisks īpaši pieminēja Svētā Vincenta no Paula Žēlsirdības meitas, kuras jau 98 gadus Vatikānā vada dispanseru grūtībās nonākušajām ģimenēm.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kunga Pasludināšanas svētkos, kad Baznīca piemin Dieva Dēla iemiesošanos, iesākot Euharistiju Vatikāna viesu nama kapelā, Svētais tēvs sacīja:

Šodien, Kunga Iemiesošanās svētkos, šeit Misē piedalās Svētā Vincenta no Paula Žēlsirdības meitu kongregācijas māsas, kuras jau 98 gadus kalpo Svētās Martas dispanserā. Viņas kopā ar savām līdzmāsām visā pasaulē atjauno svētsolījumus. Šodien vēlos veltīt Misi par viņām, par kongregāciju, kas visu laiku strādā ar slimniekiem, nabagiem – tāpat kā šeit jau 98 gadu garumā – un par visām māsām, kas šajā laikā, riskējot ar dzīvību un atdodot savu dzīvību, rūpējas par slimniekiem.

Homīlijā pāvests pievērsās lielajam Dieva Dēla Iemiesošanās noslēpumam, ko šodienas Evaņģēlijā apraksta svētais Lūkass (sal. Lk 1, 26-38).

“Evaņģēlists Lūkass to varēja zināt tikai no pašas Dievmātes stāstītā”, – sacīja Francisks. “Klausoties Lūkasu, mēs ieklausījāmies pašā Dievmātē, kura izstāsta šo noslēpumu. Mēs atrodamies noslēpuma priekšā. Varbūt labākais, ko tagad varam darīt, ir šī fragmenta pārlasīšana, paturot prātā, ka to stāsta pati Dievmāte.”

Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” 
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja.

“Tas ir noslēpums”, piebilda pāvests. Viņš arī šoreiz noslēdza Euharistijas svinības ar adorāciju un ar svētību ar Vissvētāko Sakramentu, aicinot visus uz garīgo komūniju: “Pie Tavām kājām, ak, mans Jēzu, es krītu ceļos un dāvāju savu nožēlas pārņemto sirdi, kas dziļi pazemojas savā nebūtībā un Tavā klātbūtnē. Es pielūdzu Tevi Tavas mīlestības sakramentā un gribu Tevi pieņemt savā trūcīgajā mājoklī, ko Tev piedāvā mana sirds. Gaidot, kad varēšu piedzīvot sakramentālās komūnijas laimi, es vēlos, lai Tu man piederi garīgi. Nāc pie manis, ak, mans Jēzu, lai es nāku pie Tevis. Lai Tava mīlestība aizdedzina visu manu būtni dzīvei un nāvei. Es ticu uz Tevi, ceru uz Tevi, mīlu Tevi. Lai notiek!”

25 marts 2020, 09:40
Lasīt visu >