Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Dievs mierina un maigi audzina

Otrdienas, 10. decembra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atbildēja uz jautājumu, kas izvirzās, lasot vai klausoties šai dienai veltītos Svēto Rakstu fragmentus: "Kā Kungs mūs mierina un audzina?" Francisks arī atgādināja, ka Dievs ir labais gans, kurš neliedz savus glāstus tam, kas Viņam tuvojas, lai lūgtu piedošanu, un dāvā savu izlīgšanas žēlastību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kungs vada savu tautu, Viņš to mierina, bet arī audzina un soda, taču dara to ar Tēva maigumu. Viņš rīkojas kā gans, kurš "ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī, pats nes avju mātes". Pirmais lasījums no pravieša Isaja grāmatas (sal. 40, 1-11) iesākas ar "cerības pasludināšanu". Tajā lasām: "Mieriniet, mieriniet manu tautu!" saka jūsu Dievs. "Runājiet Jeruzalemes sirdij un tai sauciet, ka tās kalpība beigusies, tās noziegums ir izlīdzināts…". Šajā sakarā pāvests uzsvēra, ka Kungs mūs vienmēr mierina. Viņš to dara ar vienu nosacījumu, tas ir, ja mēs Viņam ļaujam sevi mierināt. Tālāk lasām, ka Kungs arī labo un soda, bet Viņš to dara ar lielu maigumu.

Kungs vada savu tautu. Kungs to audzina; arī es teiktu: Kungs maigi soda. Dieva maigums, Dieva glāsti. Tā nav didaktiska vai diplomātiska attieksme no Dieva puses. Tā Viņam izriet no iekšienes. Viņš priecājas, kad grēcinieks Viņam tuvojas. Un šis prieks Viņu padara maigu.

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, pāvests homīlijas turpinājumā atgādināja Līdzību par pazudušo dēlu un tēti, kurš to redzēja jau no tālienes un gaidīja atgriežamies. Līdzība atklāj to, kāda ir Tēva sirds. To pašu mums atklāj arī šai dienai veltītais Evaņģēlija lasījums (sal. Mt 18, 12-14), kurā tiek runāts par ganu, kurš pamet kalnos 99 avis un dodas meklēt 1 pazudušo. Un ja viņam izdodas to atrast, tad "viņš par to priecājas vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kuras nebija nomaldījušās". Tā Kungs priecājas par katru grēcinieku, par mums, kad mēs ļaujam Viņam dāvāt savu piedošanu, kad tuvojamies Viņam un lūdzam piedošanu. Šis prieks izraisa maigumu, bet maigums, savukārt, kļūst par mierinājuma avotu – skaidroja Francisks.

Bieži vien mēs žēlojamies par savām grūtībām un ļaujamies skumjām un sarūgtinājumam. Pāvests atgādināja, ka tas ir velna "pirksts". Velns grib, lai mēs iekristu skumjās, būtu sarūgtināti par dzīvi vai arī par saviem grēkiem. "Cik gan bieži mēs žēlojamies un domājam, ka mūsu grēki, mūsu trūkumi nevar tikt piedoti", atzina Francisks. Taču tad nāk Kungs un saka: "Es mierinu tevi, es esmu tev līdzās". Visvarenais Dievs, kurš radīja debesis un zemi, ir arī mūsu brālis, kurš mūsu dēļ nomira pie krusta. Viņš ir spējīgs mūs noglāstīt un pateikt: "Neraudi!"

Svētais tēvs atgādināja, ka mums vajadzētu tam ticēt. Mums jātic, ka Kungs mūs mierina, jo pēc tam Viņš mums dāvā piedošanas žēlastību. "Tēvs, man ir tik daudz grēku", kāds teiks. "Es savā dzīvē esmu tik daudz kļūdījies!" "Ļauj, lai Tevi mierina". "Bet kas mani mierina?" "Kungs." "Un kur man ir jāiet?" "Lūgt piedošanu. Ej, ej! Esi drosmīgs! Atver durvis! Un Viņš tevi noglāstīs". Viņš tuvosies ar tēva, ar brāļa maigumu. Kā gans gana savu ganāmpulku, "ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī, pats nes avju mātes", tā arī Kungs mūs mierina – piebilda pāvests.

10 decembris 2019, 13:58
Lasīt visu >