Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Noraidot Kunga nesavtīgo ielūgumu, mēs grēkojam

Kungs mūs aicina uz svinībām, tas ir, uz tikšanos ar Viņu, bet tā kā mēs noraidām Viņa ielūgumu, tad Viņš aicina uz savu mielastu nabagus un slimos, kas atrodas laukumos – sacīja pāvests otrdienas, 5. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā. Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu (sal. Lk 14, 15-24), Francisks aicināja mūs uzdot sev dažus jautājumus: "Kam es dodu priekšroku? Vai es vienmēr pieņemu Kunga uzaicinājumu, vai arī noslēdzos sevī un palieku pie savām lietām un saviem sīkajiem darījumiem?"

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šodienas Evaņģēlijā lasām par kādu cilvēku, kurš sarīko lielu mielastu, bet aicinātie meklē dažādus attaisnojumus un atsakās ierasties. Tad viņš sūta kalpus iziet ielās un laukumos un sasaukt nabagus un klibos, lai tādējādi māja būtu ciemiņu pilna un viņi varētu baudīt maltīti. Svētais tēvs norādīja, ka šo stāstu var dēvēt par pestīšanas vēstures kopsavilkumu, un tas atspoguļo daudzu kristiešu attieksmi.

Vakariņas, svinības apzīmē debesis, mūžību kopā ar Kungu – sacīja Francisks. Svinībās parasti valda prieka un nesavtības gaisotne. Īstas svinības ir bezmaksas svinības. Par tām maksā nama tēvs. Tāds ir arī mūsu Dievs. Viņš mums rīko bezmaksas svinības. Viņš aicina mūs bez maksas. Taču atrodas cilvēki, kuri neņem vērā šo nesavtību un pirmajā vietā stāda savas intereses. "Es neiešu", viņi saka. "Es labāk palikšu viens, ar cilvēkiem, kas man patīk". Šī noslēgtība ir grēks – atgādināja pāvests. Tas ir Izraēļa tautas grēks un tas ir arī mūsu grēks. Mēs priekšroku dodam sev un savām personīgajām interesēm. Šī atteikšanās, ielūguma noraidījums ir necieņa pret to, kurš aicina. "Netraucē mani ar savām svinībām", mēs sakām. Tādā veidā mēs atsakāmies no tā, ko Kungs grib mums bagātīgi dāvāt – no prieka, kura avots ir satikšanās ar Viņu.

Mēs savā dzīves ceļā daudzkārt nonāksim šīs izvēles priekšā. Atbildēt Kunga nesavtībai, iet Viņam pretī, satikties ar Kungu vai noslēgties savās lietās, savās interesēs. Tādēļ Kungs, runājot par vienu šādu noslēgšanos, sacīja, ka bagātniekam ir ļoti grūti ieiet debesu valstībā. Protams, ir nesavtīgi, svēti bagātnieki, kuri nav piesaistījušies savai bagātībai. Tomēr lielākā daļa ir piesaistījusies bagātībai un dzīvo noslēgtībā. Līdz ar to tie nespēj saprast, kas ir svinības. Viņi jūtas drošībā taustāmo lietu vidū.

Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja, ka Kungs tomēr gaida visus – gan labos, gan sliktos. Mūsu atraidījuma priekšā Kungs reaģē ļoti izlēmīgi. Viņš grib, lai visi ierodas uz svētkiem. Visi – gan labie, gan sliktie. Visi tiek aicināti. Tāpēc neviens nedrīkst teikt: "Es esmu slikts, es nevaru…". Nē. Ja tu esi slikts, tad Kungs tevi īpaši gaida. Šajā kontekstā Francisks atgādināja līdzību par pazudušo dēlu, kuru tēvs ar apskāvienu sagaida atgriežamies mājās. Atsaucoties uz pirmo lasījumu, kurā apustulis Pāvils brīdina, lai sargājamies no liekulības, pāvests norādīja, ka jūdiem, kuri sevi uzskatīja par taisnīgiem, Jēzus saka: "Bet es jums saku, ka prostitūtas un muitnieki ieies pirmie debesu valstībā". Kungs mīl tos, kuri tiek nicināti, bet Viņš aicina mūs – piebilda Francisks, mudinot padomāt par šīs dienas līdzību un uzdot sev dažus jautājumus: "Kā ir ar mūsu dzīvi? Kam es dodu priekšroku? Vai es vienmēr pieņemu Kunga ielūgumu, vai arī noslēdzos savās lietās?"

Šī rīta dievkalpojumā, kas notika Vatikāna viesu nama kapelā, piedalījās arī kāds priesteris, kurš šodien svin 96. dzimšanas dienu un atskatās uz saviem 70 gadiem priesterībā.

05 novembris 2019, 14:36
Lasīt visu >