Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Dieva Vārds ir mūsu prieka avots

Dieva Vārds ir mūsu prieka avots – atgādināja pāvests 3. oktobra rīta Svētās Mises homīlijā. Līdz ar to, ir svarīgi tam atvērt savu sirdi. Citādi nemaz nav iespējams izprast svētdienas svinēšanas nozīmi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks aicināja klātesošos Euharistijas dalībniekus un visus ticīgos uzmanīgi klausīties Dieva Vārdu, lai nav tā, ka tas "pa vienu ausi ienāk, pa otru iziet". Komentējot pirmo lasījumu, Svētais tēvs atgādināja, ka svētdiena ir Kunga diena. Tā ir ticīgās tautas tikšanās ar Kungu diena. Tā ir manas ģimenes tikšanās ar Kungu diena. Tā ir manas satikšanās ar Kungu diena. Kad dzirdam Dieva Vārdu, kas notiek mūsu sirdī? – jautāja pāvests. Vai mēs to vērīgi klausāmies? Vai ļaujam, lai tas aizskar mūsu sirdi, vai varbūt stāvam, skatāmies griestos un domājam par kaut ko citu? Ko es daru, kā gatavojos tam, lai Dieva Vārds aizsniegtu manu sirdi?

Turpinājumā Francisks uzsvēra, ka Dieva Vārds ir mūsu prieka avots. "Satikšanās" ar šo Vārdu piepilda mūsu sirdi ar prieku, un šis prieks ir mūsu spēks. Kristieši ir priecīgi tāpēc, ka savā sirdī uzņēma Dieva Vārdu un nemitīgi ar to "satiekas" un pēc tā tiecas. Pāvests aicināja mūs izmeklēt savu sirdsapziņu, pārdomājot, vai un kā mēs klausāmies Dieva Vārdu, un vai esam pārliecināti, ka Kunga prieks ir mūsu spēks. Skumjas nav mūsu spēks – viņš atgādināja.

Tos, kuru sirdis ir noskumušas, velns momentā nogāž gar zemi, savukārt, Kunga prieks mūs pieceļ augšā un palīdz skatīties uz priekšu – sacīja pāvests, mudinot atvērt savu sirdi Dieva Vārdam un nebaidīties priecāties.

03 oktobris 2019, 13:56
Lasīt visu >