Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Pāvests aicina lūgties par valstu vadītājiem

Pāvests pēc vasaras pārtraukuma atsāka celebrēt rīta Svētās Mises ar ticīgās tautas piedalīšanos. Pirmdienas, 16. septembra, dievkalpojuma laikā viņš aicināja lūgties par valdībām un politiķiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Svētās Martas nama kapelā, Vatikānā, sapulcējušos ticīgos, Francisks atgādināja, ka lūgšana ir sava veida "vide", kurā ticīgajam ir jādzīvo. Mums, ticīgajiem ir jālūdzas par citiem cilvēkiem, par valstu vadītājiem, par tiem, kuru rokās ir vara, par politiķiem, savukārt valsts vīriem ir jālūdzas par viņiem uzticēto tautu.

Šai dienai veltītajā pirmajā lasījumā lasām: "Vispirms es lūdzu, lai lūgumi, lūgšanas, aizlūgumi un pateicības dievkalpojumi tiktu noturēti par visiem cilvēkiem: par valdniekiem un visiem, kas ir pie varas, lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi visā dievbijībā un šķīstībā" (1 Tim 2, 1-2).

Komentējot minēto Svēto Rakstu fragmentu ar pirmajiem diviem un arī nākošajiem pantiem, pāvests paskaidroja, ka apustulis Pāvils mudina visu Dieva tautu lūgties. Viņš mudina lūgties par visiem, bet īpaši par tiem, kuri ir pie varas. Lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi, ir vajadzīga lūgšana – uzsvēra Svētais tēvs.

Politiķi saņem gan glaimus, gan apvainojumus. Francisks atzina, ka ne tikai politiķi, bet arī priesteri un bīskapi tiek apvainoti. "Kāds to ir pelnījis", viņš sacīja. Tomēr šodien šī lieta ir kļuvusi par ieradumu. Pār līderiem "līst apvainojumu un lamuvārdu lietus". Viņi tiek zākāti un lamāti. Taču mums ir jāapzinās, ka tam, kura rokās ir vara, ir uzticēta atbildība par valsti. Līdz ar to, ir svarīgi nepamest viņu vienu. Mums ir jālūdzas, lai Dievs viņam dod savu svētību.

Homīlijā pāvests īpaši pieminēja Itāliju, kas vēl nesen piedzīvoja valdības krīzi. Viņš jautāja: "Kurš no mums lūdzās par valdniekiem? Kurš no mums lūdzās par parlamentāriešiem? Lai viņi varētu rast vienprātību un strādāt savas zemes labā. Liekas, ka patriotiskais gars neaizsniedz lūgšanu. Mēs diskvalificējam, ienīstam, strīdamies, un ar to viss beidzas. 'Tāpēc es gribu, lai vīrieši lūdzas it visur, paceldami tīras rokas, bez dusmām un strīdiem.' Diskutēt vajag, un tas ir parlamenta uzdevums, bet nedrīkst otru pazemot. Tieši otrādi, mums vienam par otru ir jālūdzas, mums ir jālūdzas par to, kura viedoklis atšķiras no mūsējā."

Atsaucoties uz šīs dienas Evaņģēlija fragmentu (sal. Lk 7, 1-10), pāvests vēlreiz uzsvēra to, cik svarīga ir lūgšana un mūsu pašu atgriešanās. Tiem, kuri domā, ka politika ir "netīra" lieta vai ka tas vai cits politiķis ir "komunists" vai "korumpēts", Francisks ieteica nevis diskutēt par politiku, bet tieši lūgties. Viņš atgādināja sava priekšgājēja Pāvila VI teikto, ka politika ir "viscēlākā tuvākmīlestības izteiksme". "Es domāju, ka mums ir jāatgriežas un jālūdzas par visu krāsu politiķiem, par visiem", sacīja Francisks, uzsverot, ka valstu vadītāji ir atbildīgi par savas zemes pilsoņu dzīvi.

16 septembris 2019, 14:44
Lasīt visu >