Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (ANSA)

Ordinētais kalpojums ir Dieva dāvana

Ceturtdienas, 19. septembra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās ordinētajam kalpojumam, uzsverot, ka tā ir Dieva dāvana, bet nevis amata funkcija vai darba līgums.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dievkalpojumā, kas notika Vatikāna viesu nama kapelā, šoreiz piedalījās daudzi bīskapi un priesteri. Viņu vidū – Ankonas (Itālija) emeritētais arhibīskaps, kardināls Edoardo Menikelli, kurš atrodas uz 80 gadu jubilejas sliekšņa, un kāds priesteris, kurš svin ordinācijas 25. gadadienu.

Pirmajā lasījumā no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam ir teikts: "Nepaliec nolaidīgs žēlastības dāvanā, kas ir tevī" (4, 14). Komentējot šos vārdus un visu lasījumu, Francisks uzsvēra, ka ordinētais kalpojums ir dāvana.

Tas nav darba līgums: 'Man jādara'. Darīšana paliek sekundārajā plāksnē. Man ir jāsaņem dāvana, tā jāsargā kā dāvana, un no tā izriet viss pārējais. Man tā ir jākontemplē. Kad mēs to aizmirstam, tad mēs šo dāvanu piesavināmies un pārvēršam to par funkciju. Tādā veidā tiek pazaudēta kalpojuma būtība, tiek pazaudēts Jēzus skatiens. Jēzus mūs visus uzlūkoja un sacīja: 'Seko man'. Tādējādi tiek pazaudēta nesavtība.

Turpināja pāvests brīdināja klātesošos par kādu risku, proti, ja pietrūkst šīs kontemplācijas, ja priesteris uz savu kalpojumu neraugās kā uz dāvanu, tad sākas visādas novirzes. Tās var būt ļoti briesmīgas novirzes un tās var būt ikdienišķas, kad viņš centrējas uz sevi, zaudē nesavtību un mīlestību pret šīs dāvanas devēju. Darboties, protams, ir svarīgi – viņš norādīja. Garīgajam ganam ir jādara viss, kas ir viņa spēkos. Viņam jāliek lietā savas prāta spējas un labā griba un reizēm arī "viltība", bet viņš nedrīkst pazaudēt no sava redzes apvāršņa to, ka kalpojums ir Dieva dāvana.

Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu (sal. Lk 7, 36-50), Svētais tēvs norādīja, ka farizejs, kurš ielūdza savās mājās pusdienās Jēzu, bija labs cilvēks, bet viņš aizmirsa par pieklājību. Tiklīdz ir kaut kādas intereses vai darāmās lietas, tā mēs vienmēr aizmirstam par dāvanām – viņš atzina. Priesterim ir jādarbojas, viņa pirmais uzdevums ir Evaņģēlija sludināšana, bet viņš nedrīkst aizmirst galveno – to, kas ir viņa misijas avots, dāvanu, ko viņš saņēma no Kunga. Noslēgumā pāvests lūdzās, lai priesteri nepārvēršas par "uzņēmējiem", "funkcionāriem", lai viņi sargā saņemto dāvanu.

19 septembris 2019, 13:14
Lasīt visu >