Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (ANSA)

Rūpes par sirmgalvjiem un jauniešiem – cerības kultūras zīme

Pirmdienas, 30. septembra, rīta Svētā Mises homīlijā pāvests pievērsās rūpēm par sirmgalvjiem, bērniem un jauniešiem. Viņš atgādināja, ka Dievs, kurš mīl savu tautu, nepazīst atmešanu. Liela ir Viņa mīlestība. Tā ir kā uguns, kas padara mūs cilvēcīgākus, nobriedušākus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Rūpes par mūsu sirmgalvjiem, bērniem un jauniešiem ir dzīvības pazīme. Tā ir zīme, ka tiek mīlēta dzīvība. Tā ir Dieva klātbūtnes mūsu vidū zīme. Tā ir cerības kultūras zīme – norādīja Francisks, uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos. Viņš uzsvēra, ka, turpretī, atmešanas jeb atkritumu "kultūra" ved mūsu sabiedrību uz nekurieni, uz bezdibeni.

Kad kāda zeme noveco un tajā vairs nav bērnu, tu neredzi uz ielas bērnu ratiņus, neredzi sievietes gaidībās. "Bērnu, labāk nē…". Kad izlasi, ka tādā un tādā zemē ir vairāk pensionāru nekā strādnieku, tad saproti, ka tas ir traģiski. Un cik daudz šodien jau ir tādu zemju, kurās ir sākusies demogrāfiskā ziema! Bez tam, tad, kad tiek atstāti novārtā vecie ļaudis, tiek pazaudēta – nekautrēsimies to teikt – tradīcija; tradīcija, kas nav senlietu muzejs, bet ir nākotnes garantija, ir sakņu sula, kas ļauj kokam augt, ziedēt un nest augļus. Abos gadījumos sabiedrība paliek neauglīga, un beigās nonākam pie slikta iznākuma.

Ko Dieva Vārds šodien mums atklāj? Kāda ir Svēto Rakstu lasījumu vēsts būtība? Pāvests to ietērpa divos vārdos – "cerības kultūra". Tās zīme ir rūpes par sirmgalvjiem un jauniešiem. Tā ir garantija, ka tauta un Baznīca pastāvēs. Homīlijas noslēgumā Francisks īpaši vērsās pie prāvestiem un aicināja viņus vakaros, izmeklējot savu sirdsapziņu, pajautāt: "Kā es šodien izturējos pret bērniem un sirmgalvjiem?"

30 septembris 2019, 13:49
Lasīt visu >