Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Pāvests: Ar Dievu nevajag tirgoties

Otrdienas, 11. jūnija, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests runāja par nesavtību attiecībās ar Dievu, aicinot mūs plašāk atvērt savu sirdi, lai saņemtu Viņa žēlastību, un garīgajā dzīvē neiekrist "maksas" loģikas slazdos.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Runājot par nesavtību attiecībās ar Dievu, nevar neminēt nesavtību arī attiecībās ar līdzcilvēkiem. Šī nesavtība izpaužas gan kalpošanā, gan liecības sniegšanā. Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu par apustuļu misiju (sal. Mt 10, 7-13), Francisks norādīja, ka kristietis nedrīkst stāvēt uz vietas. Kristīgā dzīve ir nemitīgs ceļš. Tā ir kalpošana. Jēzus aicina: "Ejiet un sludiniet, sacīdami: Debesu valstība ir tuvu! Dziediniet slimos, augšāmceliet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus".

Kristīgā dzīve ir paredzēta kalpošanai. Skumji, ja kristieši atgriešanās sākumā vai tad, kad ir tikko sākuši apzināties sevi par kristiešiem, kalpo un ir atvērti kalpošanai Dieva tautai, bet vēlāk sāk to izmantot. Tādā veidā Dieva tautai tiek nodarīts liels ļaunums. Aicinājums ir domāts "kalpošanai", nevis izmantošanai.

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, ka kristīgā dzīve ir "nesavtīga dzīve". Jau minētajā Evaņģēlija fragmentā tiek izteikta pestīšanas pati būtība: "Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet". Pestīšanu nopirkt nevar, tā mums ir dota par velti – sacīja pāvests. Dievs mūs atpestī par velti. Viņš neliek mums maksāt. Un kā Dievs ir darījis mums, tā arī mums pienākas darīt citiem. Francisks atzina, ka šī Dieva nesavtība ir viena no skaistākajām lietām. Kungam ir tik daudz dāvanu, ko mums dāvināt! Viņš no mums prasa tikai vienu lietu, tas ir, lai mēs atvērtu savu sirdi. Kad mēs lūdzamies "Tēvs mūsu" lūgšanu, mēs atveram savu sirdi. Mēs izlūdzam šo nesavtību. Nevar runāt par attiecībām ar Dievu, nerunājot par šo nesavtību. Ārpus tās, attiecības vispār nepastāv.

Šajā sakarā pāvests piebilda kādu ļoti praktisku lietu. Dažreiz, kad mums ir vajadzīga kāda žēlastība vai kāda garīga lieta, mēs sakām: "Tagad es gavēšu, gandarīšu, noskaitīšu to vai citu novennu…" Tas viss ir labi, bet esiet uzmanīgi – brīdināja Svētais tēvs. "Tas viss nav dēļ tā, lai "samaksātu" par žēlastību, ko lūdzam, vai lai "nopirktu" žēlastību. Tas ir dēļ tā, lai tu atvērtu savu sirdi žēlastības saņemšanai. Žēlastība tiek dota par velti."

Dievs visus savus labumus dāvā mums par velti – turpināja Francisks. Problēma ir tā, ka mūsu sirds aizveras, ka tā sašaurinās un vairs nespēj saņemt mīlestības daudzumu, kas mums tiek dota par velti. Ar Dievu nevajag tirgoties! Mēs ne vien par velti saņemam, bet arī esam aicināti par velti dot. Pāvests norādīja, ka tas īpaši attiecas uz Baznīcas ganiem.

11 jūnijs 2019, 15:04
Lasīt visu >