Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Svētais Gars – mūsu prieka un gara jaunības avots

"Skumjas nav kristīga attieksme", sacīja pāvests 28. maija rīta Svētās Mises homīlijā. Pat ja dzīve "nav karnevāls" un tajā ir daudz grūtību, tomēr ir iespējams tās pārvarēt un vienmēr iet uz priekšu. Tas ir iespējams, pateicoties ikdienas saiknei ar Svēto Garu – sacīja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, pāvests šoreiz pievērsās Svētā Gara lomai mūsu dzīvē. Kad Jēzus pirms uzkāpšanas debesīs atvadās no mācekļiem, mācekļi noskumst un Jēzus viņiem to aizrāda. Jēzus aizrāda tāpēc, ka skumjas nav kristīga attieksme – sacīja Francisks. Vai tad mēs vispār varam no tām izvairīties? – mēs varētu jautāt. Šajā sakarā Svētais tēvs paskaidroja, ka mēs varam lūgt Kungu, lai viņš palīdz mums saglabāt vai atgūt gara jaunību. Un šeit liela loma ir tieši Svētajam Garam. Patiesībā, Jēzus atvadīšanās no mācekļiem ir īsta katehēze par Svēto Garu.

Kāds svētais reiz esot teicis: "Noskumis svētais ir skumjš svētais". Pāvests šos vārdus attiecināja uz kristiešiem: "Noskumis kristietis ir skumjš kristietis. Un tas nav labi". Tāpēc ir vajadzīgs Svētais Gars, kurš palīdz mums nest savus dzīves krustus. Svētais Gars visu atjauno – uzsvēra Francisks, atsaucoties uz šodienas Pirmo lasījumu par Pāvilu un Sīlu, kuri, atrazdamies cietumā, lūdzās un slavēja Dievu (sal. Apd 16, 22-34). Svētais Gars mūs pavada mūsu dzīvē un mūs atbalsta. Viņš ir "Paraklēts". Francisks atzina, ka tas ir dīvains vārds. Ko tas nozīmē?

“[Paraklēts ir tas, kurš ir man līdzās un mani atbalsta, lai es nekristu, lai es ietu uz priekšu, lai es saglabātu Gara jaunību. Kristietis vienmēr ir jauns. Vienmēr. Brīdī, kad sāk novecot kristieša sirds, sāk mazināties arī viņa aicinājums. Vai nu tu esi sirdī un dvēselē jauns, vai nu tu neesi īsts kristietis.]”

Homīlijas turpinājumā pāvests atzina, ka dzīvē mums vienmēr būs sāpes un grūtības. Pāvils un Sīls tika sisti ar nūjām, viņiem sāpēja, bet viņi bija prieka pilni, dziedāja un slavēja Dievu. Tā bija gara jaunība. Gara jaunība ļauj mums dzīvot ar cerību. Taču lai mēs aizvien būtu garā jauni, mums ir vajadzīga ikdienas saikne ar Svēto Garu – uzsvēra Francisks. Svētais Gars vienmēr atrodas mums līdzās. Tā ir liela dāvana, ko mums atstāja Jēzus. Viņš mums ir liels atbalsts. Pat ja mēs esam grēcinieki un grēkojam, Svētais Gars palīdz mums nožēlot savus grēkus un vienmēr raudzīties uz priekšu.

Šajā sakarā pāvests mums ieteica kontaktēties ar Svēto Garu, sarunāties ar Viņu, lai saņemtu Viņa atbalstu un saglabātu gara jaunību. Grēkojot, mēs novecojam – paskaidroja Francisks. Grēka rezultātā noveco mūsu dvēsele. Dzīvē ir smagi brīži, taču mēs jūtam, ka Svētais Gars mūs atbalsta un palīdz pārvarēt grūtības. Mēs esam aicināti lūgties, lai nepazaudējam šo gara jaunību, lai nekļūstam par "pensijā aizgājušiem kristiešiem", kuri ir pazaudējuši prieku un vairs nespēj virzīties uz priekšu. "Kristietis nekad nedodas pensijā", atgādināja Svētais tēvs. "Kristietis dzīvo. Viņš dzīvo, jo ir jauns, jo ir īsts kristietis".

28 maijs 2019, 13:31
Lasīt visu >