Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Svētais Gars – mūsu dzīves ceļabiedrs

Uzrunājot 30. aprīlī Vatikāna viesu nama kapelā uz Svēto Misi sapulcējušos ticīgos, pāvests atgādināja, ka mūsu dzīves "galvenais varonis" ir Svētais Gars. Lai mēs, kuriem ir visādi ierobežojumi un trūkumi, celtos augšā, mums ir jāatvēl savā dzīvē vieta Svētajam Garam. Bez Viņa mēs nevaram dzīvot kristīgu dzīvi – uzsvēra Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Mēs esam niecīgi un grēcīgi, bet, pateicoties Svētā Gara spēkam, pateicoties tam pašam spēkam, kas piecēla no miroņiem Jēzu, mēs varam atdzimt no jauna. Vienatnē mēs to nespējam – norādīja Svētais tēvs, skaidrojot Jāņa evaņģēlija fragmentu par Jēzus sarunu ar Nikodēmu (sal. Jņ 3, 7-15). Pēdējais Kungam jautāja, kā var notikt atdzimšana no augšienes. Tas ir jautājums, ko arī mēs uzdodam.

Lieldienas ir saistītas ar šo atdzimšanas vēsti. Kunga augšāmcelšanās vēsts ir "šī Svētā Gara dāvana". Jēzus, pirmo reizi pēc augšāmcelšanās parādoties apustuļiem, saka: "Saņemiet Svēto Garu". Tas ir spēks. Mēs neko nespējam bez šī Gara – uzsvēra pāvests. Dzīvot kristīgi nenozīmē tikai labi uzvesties, kaut ko darīt un kaut ko nedarīt. To mēs varam, bet, lai atdzimtu, mums ir jāierāda savā dzīvē vieta Svētajam Garam. Mēs esam trausli, ierobežoti, piedzīvojam dvēseles gangrēnu un nāvi. Tikai Viņš var mūs atkal piecelt un dzīvināt. Mums ir jāļauj Svētajam Garam sevi vadīt un pārveidot. Svētajam Garam ir jākļūst par mūsu ikdienas dzīves pavadoni.

“[Lūgsimies, lai Kungs mums palīdz apzināties, ka mēs nevaram būt kristieši, ja nestaigājam vienoti ar Svēto Garu, ja nerīkojamies Viņa vadībā, ja neļaujam Viņam būt par mūsu dzīves galveno varoni.]”

Homīlijas noslēgumā Francisks aicināja pārdomāt, kādu vietu mēs ierādām Svētajam Garam savā dzīvē. Mēs nevaram dzīvot kristīgi bez Svētā Gara. Mums jālūdz no Kunga žēlastību to saprast. Svētais Gars ir mūsu ceļabiedrs.

30 aprīlis 2019, 16:11
Lasīt visu >