Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (ANSA)

Lielā gavēņa laiks – izdevība atmest liekulību un kļūt vienkāršākiem

Piektdienas, 8. marta, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests nosodīja "profesionālos ticīgos", kuri par tādiem izliekas un rīkojas liekulīgi, un aicināja mūs visus būt vienkāršākiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot šīs dienas Pirmo lasījumu (sal. Is 58,1-9a), Francisks atgādināja, ka Lielā gavēņa laiks ir īpaši piemērots tam, lai mēs saskatītu savu liekulību un izlikšanos, un censtos būt patiesi. Lielā gavēņa laiks ir gavēšanas, žēlsirdības darbu un lūgšanas laiks. Gandarot, kristiešiem vajadzētu būt priecīgiem – norādīja Svētais tēvs. Tiem vajadzētu būt nesavtīgiem un palīdzēt savam tuvākajam, kuram klājas grūti, bet "nebazūnēt par to visapkārt". Tiem vajadzētu griezties pie Tēva gandrīz vai "slepus" un nemeklēt apkārtējo apbrīnu. Mēs visi zinām Evaņģēlija līdzību par farizeju un muitnieku. Pāvests atzina, ka šodien katoļticīgie jūtas "taisnīgi", tāpēc ka pieder kādai asociācijai, katru svētdienu iet uz Misi un nav "kā tie nabadziņi, kuri neko nesaprot".

“[Tie, kuri mēģina izlikties, nekad neatzīst sevi par grēciniekiem. Ja tu viņiem pasaki: 'Tu taču arī esi grēcinieks', tad viņi atbild: 'Nu, jā, mums visiem ir grēki', visu relativizē un atkal izrāda, ka ir taisnīgi. Viņi cenšas pat izskatīties kā svētbildītēs attēlotie svētie. Tā ir izrādīšanās. Tad, kad ir plaisa starp ārējo izskatu un īstenību, tad Kungs lieto vārdu 'liekulis'.]”

Par liekulības problēmu tika runāts arī pagājušā gada oktobrī Vatikānā notikušās Bīskapu sinodes, kas bija veltīta jauniešiem, laikā. Pāvests atgādināja, ka jaunieši labi redz, kurš ir patiess un kurš mēģina tikai izlikties. Jaunieši redz, ka kāds runā vienu, bet dara citu. Viņi īpaši labi pamana šo liekulību "profesionālajos ticīgajos". Turpretī Kungs prasa, lai mūsu darbi saskanētu ar mūsu vārdiem.

“[Cik daudzi kristieši, arī katoļi, kuri uzskata sevi par praktizējošiem ticīgajiem, izmanto cilvēkus! Cik ļoti tie izmanto strādniekus! Vasaras sākumā viņi tos sūta uz mājām, lai pēc tam atkal pieņemtu darbā. Līdz ar to šiem cilvēkiem nav tiesību saņemt pensiju, nav tiesību iet uz priekšu. Un tik daudz ir tādu, kuri sauc sevi par katoļiem, sakot: 'Es eju svētdienās uz Misi…' , bet dara šādas lietas. Tas ir nāvīgs grēks! Cik daudzi pazemo savus strādniekus!]”

Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs aicināja lūgt Kungu, lai Viņš dod mums spēku pazemīgi iet uz priekšu, darot to, kas ir mūsu spēkos. Galvenais, lai mēs "nepūderētu" savu dvēseli. Ja mēs to "nopūderēsim", Kungs mūs nepazīs. "Lūgsim no Kunga žēlastību būt patiesiem, nelielīties, neizrādīties labākiem nekā esam", mudināja pāvests.

08 marts 2019, 14:52
Lasīt visu >