Meklēt

2019.03.18 Messa Santa Marta 2019.03.18 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Esiet žēlsirdīgi, veltiet otram cilvēkam savu laiku, smaidiet!

Dieva žēlsirdība ir liela, ļoti liela – atgādināja pāvests 18. marta rīta Svētās Mises homīlijā. Lai mēs labāk apjaustu, kā ieiet šajā žēlsirdības apritē, viņš norādīja uz dažiem praktiskiem padomiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētajai dienai veltītajā Evaņģēlija fragmentā lasījām: "Netiesājiet, un jūs netiksiet tiesāti; nepazudiniet, un jūs netiksiet pazudināti. Piedodiet, un arī jums tiks piedots" (Lk 6,36-37). Pāvests skaidroja, ka šādā veidā mēs varam atdarināt Dieva Tēva žēlsirdību. Lai dzīvē nekļūdītos, ir jāseko Dieva paraugam, jāstaigā Tēva acu priekšā – viņš uzsvēra. Francisks arī atgādināja, ka Dievs ir spējīgs mums piedot pat par visnegantākajiem darbiem.

“[Dieva žēlsirdība ir liela, ļoti liela. Neaizmirsīsim to! Cik daudzi saka: 'Es ļoti slikti izrīkojos. Esmu nopircis sev vietu ellē. Es nevarēšu vairs atgriezties atpakaļ'. Bet vai tu padomā par Dieva žēlsirdību? Atcerēsimies to gadījumu ar nabaga atraitni, kas aizgāja uz grēksūdzi pie Arsas prāvesta (viņas vīrs bija izdarījis pašnāvību, metoties lejā no tilta upē). Viņa raudādama, sacīja: 'Es esmu nabaga grēciniece. Un mans nabaga vīrs! Viņš ir ellē! Viņš izdarīja pašnāvību, bet pašnāvība ir nāvīgs grēks. Viņš ir ellē'. Un Arsas prāvests atbildēja: 'Kundze, pagaidiet! Starp tiltu un upi ir Dieva žēlsirdība'. Beigu beigās taču ir Dieva žēlsirdība.]”

Lai ieietu šajā žēlsirdības apritē, Jēzus mums sniedz trīs praktiskus padomus – turpināja pāvests. Vispirms Viņš aicina netiesāt. Citu tiesāšana ir slikts ieradums, no kura vajadzētu atturēties, sevišķi, šajā Lielā gavēņa laikā. Tas ir ieradums, kas iezogas mūsu dzīvē, un kuram mēs īsti pat nepievēršam uzmanību. Dažreiz, pat sākot sarunu, mēs sakām: "Vai redzēji, ko viņš izdarīja?" Padomāsim, cik reizes dienā mēs citus tiesājam, kritizējam – mudināja Francisks. Mēs visi to darām. Otrs padoms – nepazudināt, un trešais – piedot, lai cik tas būtu grūti. Tas ir ļoti svarīgi, jo, kā saka Jēzus, ar kādu mēru mēs mērosim citus, ar tādu pašu mēru Dievs atmērīs arī mums.

Homīlijas noslēguma daļā Svētais tēvs aicināja mācīties būt nesavtīgiem un devīgiem. Tā ir sava veida gudrība – "zelta vidusceļš", pa kuru ejot, spēsim atmest citu cilvēku aprunāšanu, tiesāšanu, kritizēšanu un pazudināšanu, un iemantosim spēju piedot otram cilvēkam. Kungs mūs aicina dot: "Dodiet, un jums tiks dots". Esiet nesavtīgi un devīgi! Neesiet kā "aizvērtas kabatas"! Esiet devīgi, nesavtīgi pret nabagiem, pret tiem, kuriem ir kādas vajadzības. Dodiet labus padomus, smaidiet, dāvājiet otram savu smaidu! Vienmēr! "Dodiet, un jums tiks dots: labs, piespaidīts, sakratīts un pāri plūstošs mērs tiks sabērts jūsu klēpī", saka Jēzus.

Pāvests atgādināja, ka Kungs ir nesavtīgs un devīgs. Mēs dodam vienu, bet Viņš atdos mums atpakaļ simtkārtīgi. Žēlsirdības dāvanas ir svarīgas, bet – ne tikai materiālās dāvanas. Svarīgas ir arī garīgās žēlsirdības dāvanas – uzsvēra Francisks. Svarīgi veltīt savu laiku kādam, kam tas ir vajadzīgs. Svarīgi apmeklēt slimnieku. Svarīgi smaidīt.

19 marts 2019, 13:31
Lasīt visu >