Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Mazdūšības brīžos mums ir jābūt pacietīgiem

Piektdienas, 1. februāra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās izturībai un pacietībai dažādos grūtību un "tumsas" brīžos, par ko runā apustulis Pāvils Vēstulē ebrejiem (sal. Ebr 10, 32-39). Viņš skaidroja, kā pārvarēt mazdūšības momentus?

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atzina, ka mēs visi piedzīvojam mazdūšības un tumsas brīžus, kad liekas, ka nekam nav jēgas. Tomēr kristietim, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, jābūt "pacietīgam", lai "saņemtu apsolīto". Viņš nedrīkst nolaist rokas vai atkāpties. Šādas grūtības piedzīvoja pirmie kristieši, kurus uzrunā sv. Pāvils, un tās piedzīvoja arī pats Jēzus.

“[Kristīgā dzīve nav karnevāls. Tā nav nemitīgi svētki un prieks. Kristīgajā dzīvē ir gan ļoti skaisti brīži, gan arī smagi brīži, kad liekas, ka nekam nav jēgas… mazdūšības momenti. Šajā sakarā vēstules ebrejiem autors saka: 'Jo jums ir vajadzīga pacietība'. Labi, bet kāpēc pacietība? ´...pacietība, lai, izpildot Dieva gribu, jūs saņemtu apsolīto'. Pacietība, lai saņemtu apsolīto.]”

Homīlijas turpinājumā pāvests norādīja uz divām lietām, kas var mums palīdzēt stāties pretī mazdūšībai. Viņš runāja par atmiņām un cerību. Vispirms ir jāatsauc atmiņā skaistie brīži – laimes brīži, kādus piedzīvojām, satiekot Kungu, un mīlestības piepildīto laiku. Otrkārt, mums ir jācer, ka saņemsim apsolīto. Dzīve sastāv no skaistiem un ne tik skaistiem brīžiem. Svarīgi, lai mēs, piedzīvojot grūtības, neļautos "iekrist" un neatkāptos atpakaļ.

Svētais tēvs aicināja stāties pretī nejaukajiem brīžiem ar atmiņām un cerību – ar visu savu sirdi, jo, domājot par skaistiem momentiem, sirds "elpo". Raugoties cerīgi, tā tiešām spēj "elpot". Lai rastu mierinājumu, ko dāvā Kungs, mazdūšības brīžos mums ir jāļaujas atmiņām un jāraugās uz priekšu ar cerību.

Uzrunas noslēgumā pāvests atsauca atmiņā savu apustulisko ceļojumu pa Lietuvu 2018. gada septembrī un atzina, ka viņu ļoti aizkustināja daudzo kristiešu drosme, daudzo mocekļu izturība ticībā. "Arī šodien daudzi vīrieši un sievietes ticības dēļ cieš, bet atceras savu pirmo satikšanos ar Jēzu, dzīvo ar cerību un iet uz priekšu", teica Francisks. Līdz ar to Vēstules ebrejiem autors vajātos kristiešus aicina būt pacietīgiem. Un tad, kad mums uzbrūk sātans ar kārdinājumiem, mums savā niecīgumā vienmēr ir jāraugās uz Kungu, pacietīgi jāpanes krusts un jāpatur prātā skaistie brīži, kuru avots ir mīlestība, satikšanās ar Kungu un cerība, kas mūs gaida.

01 februāris 2019, 16:54
Lasīt visu >