Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Kritēriji, pēc kuriem varam noteikt, vai mūsos ir tuvākmīlestība

Ja tu nemīli savu brāli, tu nevari mīlēt Dievu – atgādināja pāvests 10. janvāra rīta Svētās Mises homīlijā. Francisks uzsvēra, ka ticība ir tā, kas dod mums spēku lūgties par visiem, arī par ienaidniekiem, nebūt greizsirdīgiem un skaudīgiem, un neaprunāt citus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot šīs dienas pirmo lasījumu (1 Jņ 4, 19-5, 4), Svētais tēvs norādīja, ka ar ticību uzvaram šīs pasaules garu, kas ir melis un šķēlējs. Apustulis Jānis atzīst, ka cīņa ar šīs pasaules valdnieku notiek katru dienu. Tie, kuri ir dzimuši no Dieva ir spējīgi to uzvarēt. Pasaules gars ir tukšības un ārišķības gars. Viņam nav konsistences. Tas ir lietu, kam nav pamata, gars. Zūdošo lietu gars.

Itālijā pirms Lielā gavēņa ir karnevālu laiks, un veikalos tiek pārdoti saldumi, līdzīgi žagariņiem, ko dialektā sauc par "budžie" (bugie), jo tajos ir gaiss un tiem nav konsistences. Vārds bugie tulkojumā nozīmē "meli". Tāpat ir ar pasaules garu. Viņš ir tukšs, gaisa pilns. Viņš māna, tāpēc ka ir "melu tēva" dēls. Salīdzinājis pasaules garu ar saldajiem žagariņiem, pāvests turpināja:

“[Ja tu neesi spējīgs mīlēt Dievu konkrēti, tad tā nav tiesa, ka tu Viņu mīli. Pasaules gars vienmēr ienes šķelšanos ģimenē, kopienā un sabiedrībā. Palielinoties sašķeltībai, pieaug arī naids un iet plašumā karš… Jānis iet tālāk, norādot: "Ja kāds sacītu: 'Es mīlu Dievu,' – bet ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis", tas ir, viņš ir pasaules gara dēls, kurš melo un izrādās. Tāpēc mums nāks par labu padomāt: "Vai es mīlu Dievu?" Kā kritēriju izmantosim tuvākmīlestību un paskatīsimies, kā tu mīli savu brāli. Paskatīsimies, kā tu viņu mīli.]”

Pāvests uzsvēra, ka mīlēt Dievu konkrēti nozīmē mīlēt savus tuvākos, tas ir, lūgties par viņiem – arī par tiem, kuri mums neliekas simpātiski. Ja tevī mājo Dieva Gars, tad tu darīsi to, kas ir labs – viņš sacīja. Kas nemīl brāli, ko redz, tas nevar mīlēt Dievu, ko neredz. Ja tu domā, ka mīli Dievu, bet nemīli brāli, tad tā ir tukša fantāzija.

Kādi ir kritēriji, pēc kuriem varu noteikt, vai mīlu vai nemīlu savu tuvāko?

Pirmais kritērijs ir lūgšana. Man ir jālūdzas arī par tiem cilvēkiem, pret kuriem man ir antipātijas, kuri man nevēl labu vai pat mani ienīst. Ja es par viņiem nelūdzos, tas nozīmē, ka nemīlu.

Otrais kritērijs – savu negatīvo emociju uzturēšana, saasināšana vai apturēšana. Ja es kļūstu greizsirdīgs un skaudīgs pret otru, un gribu vēlēt viņam ļaunu, tā ir zīme, ka es nemīlu savu tuvāko. "Apstājies!" – brīdināja Francisks. "Neļauj augt šīm emocijām! Tās ir bīstamas".

Trešais kritērijs – aprunāšana. Šai sakarā pāvests aicināja labi iegaumēt to, ka, ja es runāju par otru sliktu, nozīmē, ka viņu iznīcinu. Tātad, es nemīlu tuvāko un – gluži automātiski – nemīlu arī Dievu. 

Lai uzvarētu pasaules garu, ir vajadzīga liela ticība

Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs paskaidroja, ka pasaules garu var uzvarēt ar ticību – ticot, ka Dievs mājo manā brālī un manā māsā. Te nepietiek tikai ar labām domām – uzsvēra pāvests. Tās palīdz, bet šajā cīņā nav vajadzīgas. Lai uzvarētu pasaules garu, ir vajadzīga liela ticība. Lai mēs spētu izvairīties no citu aprunāšanas, lai mums būtu spēks lūgties par visiem, arī par ienaidniekiem, un lai mēs neturētu greizsirdību un skaudību, ir vajadzīga ticība. Šai sakarā var līdzēt tikai ticība.

Francisks piebilda, ka Kungs prasa, lai mūsu mīlestība ir konkrēta. Lai mēs mīlētu Dievu, mums ir jāmīl savs tuvākais. Citādi ne par kādu Dieva mīlestību nevar būt runa. "Turklāt, ja tu apgalvo, ka mīli savu brāli, bet īstenībā viņu nemīli un ienīsti, tu esi melis", sacīja pāvests.

10 janvāris 2019, 15:38
Lasīt visu >