Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Kalna svētības – kristieša dzīves stila rādītājs

Mēs varam domāt, ka esam labi katoļi, bet, īstenībā, nemaz nerīkojamies kā kristieši. Tas, kādam ir jābūt kristieša dzīves stilam, ir atklāts Kalna svētībās – norādīja pāvests pirmdienas, 21. janvāra, rīta Svētās Mises homīlijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot šīs dienas Marka evaņģēlija vārdus "Jauns vīns jālej jaunos traukos", Francisks uzsvēra, ka, lai kristietis būtu kārtīgs kristietis, viņam ir jārīkojas jaunā veidā, no viņa tiek prasīta jauna uzvedība. Runa ir par īsti "kristīgu stilu", kādu atklāj Kalna svētības. Lai mēs saprastu, kāds ir "kristīgais stils", Svētais tēvs pievērsās tā pretstatiem, aplūkojot triju veidu nekristīgās attieksmes – tiesājošo jeb apsūdzības stilu, pasaulīgo stilu un egoistisko stilu.

“[Tiesājošais ir to ticīgo stils, kuri vienmēr mēģina citus vainot un apsūdzēt: 'Nē, bet tas un tas tur… Nē, tas nav taisnīgi, tas bija labs katolis…'. Viņi vienmēr 'diskvalificē' citus, vienmēr mēģina kritizēt un apsūdzēt citus. Un viņi neapzinās, ka tas ir velna stils. Bībelē velns tiek saukts par 'lielo apsūdzētāju', kurš vienmēr citus apsūdz.]”

Šāda mode ir izplatījusies arī mūsu vidū – homīlijas turpinājumā atzina pāvests. Ne velti Kristus aizrādīja, ka tā vietā, lai redzētu skabargu otra acī, mums vispirms ir jāsaskata baļķis savējā. Tas, kuram nav grēku, lai pirmais met akmeni. Tātad, dzīvot, citus apsūdzot un meklējot citos trūkumus, nozīmē nedzīvot kristīgi.

Otrais nekristīgais stils ir pasaulīgais stils. Pieskaroties šim stilam, Francisks pieminēja tos kristiešus, kuri lūdzas, skaita "Credo", bet dzīvo uzpūtīgi, augstprātīgi, ir piesaistījušies naudai un jūtas pašapmierināti. "Kungs tev piedāvāja jaunu vīnu", viņš sacīja, "bet tu nenomainīji traukus". "Pasaulīgums pazudina daudzus jo daudzus cilvēkus", uzsvēra Svētais tēvs. It kā labi cilvēki, bet – uzpūtīgi, lepni. Viņiem pietrūkst pazemības. Pazemību mums vajadzētu mācīties no Jēzus, no Dievmātes, no Svētā Jāzepa.

Trešais – egoistiskais stils. Daudzi dzīvo egoistiski. Viņi ir vienaldzīgi. Viņi uzskata, ka ir labi katoļi, bet viņiem nerūp otra problēmas. Viņiem nerūp tas, ka notiek kari, ka cilvēki slimo, ka cieš…. Viņiem nerūp pat savs tuvākais. Tāpēc Jēzus pārmet likuma zinātājiem, ka viņi ir liekuļi. Kāds tad izskatās īsti kristīgs stils? – noslēgumā jautāja pāvests.

Tas ir Kalna svētībās norādītais stils, kas ietver sevī lēnprātību, pazemību, pacietību ciešanās, taisnības mīlestību, pacietību panest vajāšanas,  netiesāt otru… "Ja tu gribi iepazīt kristīgo stilu, lai nesāktu citus apsūdzēt, nedzīvotu pasaulīgi un nerīkotos egoistiski, tad lasi Kalna svētības", mudināja Francisks. "Kalna svētības ir šie jaunie trauki, tas ir ceļš, uz kura mums ir jānokļūst. Lai mēs būtu labi, kārtīgi kristieši, mums jāprot skaitīt "Credo" no visas sirds un mums jāprot lūgties arī "Tēvs mūsu" no visas sirds."

21 janvāris 2019, 13:53
Lasīt visu >