Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Svētais Jāzeps – gudrības paraugs vecākiem

Otrdienas, 18. decembra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās sv. Jāzepam. Dievkalpojuma dalībnieki lūdzās par bērniem ar īpašām vajadzībām no Slovākijas, kuri sarūpēja dažas Ziemassvētku dekorācijas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jāzeps ir vīrs, kurš ir līdzās, klusējot, un viņš ir sapņu vīrs – norādīja Francisks. Svētie Raksti runā par viņu kā taisnīgu un pazemīgu vīru, kurš ievēroja likumu un mīlēja Mariju. Pirmajā brīdī, piedzīvojot kaut ko pavisam neizprotamu, viņš gribēja paiet malā, bet Dievs viņam atklāj viņa misiju. Līdz ar to Jāzeps uzņemas savu pienākumu un klusi audzina Dieva Dēlu. Viņš nevienu netiesā un neaprunā.

Viņš meklē vietu, kur bērns varētu piedzimt, rūpējas par viņu, palīdz viņam augt, māca amatu. Tas viss notiek pavisam klusi. Viņš neko nepiesavinās sev. Viņš ļauj Jēzum augt. Pāvests atzina, ka viņa piemērs mums var daudz līdzēt. Mēs esam tādi, kuriem vienmēr un visur, sevišķi citu dzīvē, patīk "bāzt savu degunu". Mēs esam ziņkārīgi un nonākam pie aprunāšanas. Jāzeps ļauj augt. Viņš sargā, gādā, rūpējas, bet to dara klusumā.

Šī gudrība piemīt arī daudziem vecākiem, kuri, redzot, ka bērns ir kļūdījies, uzreiz nebļauj un nenorāj viņu, bet spēj pacietīgi gaidīt. Francisks uzsvēra, ka gaidīšana ir ļoti svarīga. Šādi izturas Dievs pret saviem bērniem. Viņš ir pacietīgs.

Pāvests arī atgādināja, ka Jāzeps bija "sapņu vīrs" – nevis "sapņotājs", bet "sapņu vīrs" ar atvērtu sirdi, kurš rīkojās ļoti konkrēti.

“Sapnis ir īpašā patiesības meklēšanas "vieta". Sapnī mēs nepretojamies patiesībai. Jā, Dievs runā arī caur sapņiem. Tas gan nenotiek vienmēr, tāpēc ka parasti sapnī uzpeld ainas no mūsu zemapziņas, bet bieži vien Dievs tomēr izvēlas mūs uzrunāt arī caur sapņiem. Viņš to darīja daudzreiz. To varam redzēt Bībelē. Jāzeps bija sapņu vīrs, bet ne sapņotājs. Viņš nebija fantazētājs. Sapņotājs ir kaut kas cits. Tas ir cilvēks, kurš ir atrauts no zemes, lidinās pa mākoņiem. Jāzeps stāvēja abām kājām uz zemes, bet viņš bija atvērts.”

Homīlijas noslēgumā pāvests mudināja, lai mēs nezaudējam spēju sapņot, un, neraugoties uz iespējamām grūtībām, spēju paļāvīgi raudzīties nākotnē. Mēs varam ar paļāvību raudzīties uz savas ģimenes un savu bērnu nākotni. Priesteri var paļāvīgi raudzīties uz savu ticīgo nākotni. Mēs visi varam sapņot kā sapņo jaunieši, kuri atrod savu ceļu. Mēs esam aicināti padomāt, kādu nākotni mēs redzam, kādu nākotni mēs gribam saviem bērniem. "Nezaudē spēju sapņot!" – mudināja Francisks. "Sapņot nozīmē atvērt durvis nākotnei, lai nākotnē nestu augļus".

18 decembris 2018, 11:32
Lasīt visu >