Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Dievs ir mūsu dzīves stingrais pamats

Vai es esmu kristietis, kurš tikai runā, vai arī tāds, kurš rīkojas? Vai es savu dzīvi veidoju uz Dieva klints, vai gaisīgajām pasaulīguma smiltīm? Vai neesmu augstprātīgs? Vai es pazemīgi kalpoju Kungam? – šos jautājumus, ritot Adventa laikam, 6. decembra Svētās Mises homīlijā aicināja pārdomāt pāvests.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks pievērsās diviem pretrunīgiem kristīgās dzīves ceļiem. Viens saistās ar runāšanu, bet nedarīšanu, otrais – ar runāšanu un darīšanu. Tas, kurš tikai runā, ir paviršs kristietis. Es varu teikt, ka esmu kristietis, bet, īstenībā, varu nedzīvot saskaņā ar kristīgo mācību. Tādējādi mani vārdi ir nekas vairāk kā maska. Jēzus pieprasa arī rīcību. Viņa prasības vienmēr bija un ir konkrētas – uzsvēra Svētais tēvs. Kad kāds Viņam tuvojās un jautāja pēc padoma, Viņš vienmēr prasīja izpildīt konkrētas lietas. Žēlsirdības darbi ir ļoti konkrētas lietas – norādīja pāvests.

Turpinājumā Francisks norādīja, ka mēs varam veidot savu dzīvi vai nu uz smiltīm vai uz klints. Smiltis ir mīkstas. Tām nav stingra pamata. Ja mēs tikai runājam, bet nerīkojamies, tad mēs veidojam savu dzīvi uz smiltīm un tēlojam, ka esam kristieši. Līdz ar to mūsu dzīvei trūkst stingrā pamata. Šis pamats jeb klints ir Kungs.

“Kungs ir spēks. Tas, kurš balstās uz Kungu, neizrāda sevi, viņš darbojas neredzami…, bet ir stiprs. Viņš 'neplātās', nav iedomīgs, nav tas, kurš tikai runā... Kungs ir klints.”

Ja mēs savā kristīgajā dzīvē būsim konkrēti, tad arī spēsim iet uz priekšu un veidosim savu dzīvi uz klints, kas ir Dievs, kas ir Jēzus. Mēs veidosim savu dzīvi nevis uz ārišķībām vai tukšībām, bet uz stingriem pamatiem, uz patiesības.

Homīlijas noslēgumā pāvests atgādināja, ka Kungs "pakļāva tos, kas mīt augstumos, Viņš pazemoja lepno pilsētu, nolieca to līdz pat zemei un to iespieda putekļos. To samīdīs kājas, nabagu kājas, vienkāršo ļaužu soļi" (Is 26, 1-6). Līdzīga doma atrodama arī "Magnificat" dziesmā. Tajā teikts, ka Kungs nogrūž varenos no troņa, bet paaugstina pazemīgos. Tie, kuri "plātās", ir iedomīgi, nodarbojas ar tukšībām un veido savu dzīvi uz "pasaulīguma smiltīm", ilgi nepastāv, savukārt tie, kuri ir pazemīgi un konkrēti savu kristīgās dzīves pienākumu pildīšanā, dzīvo uz stingra pamata.

06 decembris 2018, 13:40
Lasīt visu >