Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Gatavoties Ziemassvētku svinēšanai ar ticību

Pirmdienas, 10. decembra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests mudināja lūgt žēlastību sagatavoties Ziemassvētku svinēšanai ar ticību. Viņš atzina, ka nav viegli sargāt un aizstāvēt ticību. Ticība ir mūsu iekšējā spēka un drosmes avots. Ticība aizkustina Jēzus sirdi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka Evaņģēlijā daudzviet atrodam vārdus: "Redzēdams viņu ticību…". Runa ir par Jēzu, kurš redz ļaužu ticību, un ir aizkustināts. Šodienas Evaņģēlijā Lūkass stāsta par vīriem, kuri nes pie Jēzus paralizēto cilvēku. Tā kā ļaužu daudzuma dēļ tiek netiek Viņam klāt, viņi nolaiž slimo Jēzus priekšā caur jumta segumu (sal. Lk 5, 17-26). Jēzus redz viņu lielo ticību. Lai uztaisītu jumtā caurumu, ir vajadzīga drosme. Viņi to dara, jo ir pārliecināti, ka, ja slimais nonāks Jēzus priekšā, viņš tiks izdziedināts.

Pāvests šai sakarā norādīja, ka īsta ticība ir drosmes avots. Ticība mūs piepilda ar drosmi, un tas ir veids, kādā varam panākt, lai Jēzus sirds tiktu aizkustināta. Gan šajā, gan arī citos gadījumos Jēzus apbrīno ļaužu ticību un pat atgādina, ka tam, kurš tic, viss ir iespējams.

“[Adventa otrajā nedēļā lūgsim žēlastību sagatavoties Ziemassvētku svinēšanai ar ticību. Mēs visi labi zinām, ka bieži vien Ziemassvētki tiek svinēti bez īpašas ticības. Tie tiek svinēti pat pasaulīgā garā un pagāniskā veidā. Taču Kungs prasa, lai mēs tos svinētu ar ticību. Tāpēc šonedēļ lūgsim no Viņa šo žēlastību – spēju svinēt ar ticību. Nav viegli glabāt un aizstāvēt ticību. Tas nav viegli.]”

Homīlijas noslēgumā pāvests atsaucās uz kādu citu Svēto Rakstu epizodi – uz Jāņa evaņģēlija devīto nodaļu, kurā ir aprakstīta aklā izdziedināšana. Aklais tic un apliecina, ka Jēzus ir Mesija. Šai sakarā Francisks ieteica, lai mēs uzticam Dievam savu ticību un sargājam to no pasaules kārdinājumiem. Viņš aicināja šonedēļ pārlasīt minēto epizodi par zēnu, kurš bija neredzīgs kopš dzimšanas, un no visas sirds apliecināt savu ticību, sakot: "Es ticu, Kungs. Palīdzi manai mazticībai. Pasargā manu ticību no pasaulīguma, no māņticības un no visa, kam nav sakara ar ticību. Palīdzi man, lai es nesašaurinu to līdz teorijas līmenim – vai tā būtu teoloģiska vai morāla teorija… Svarīgi, lai es ticu uz Tevi, Kungs".

10 decembris 2018, 13:40
Lasīt visu >