Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Karus izraisa sāncensība un dzīšanās pēc tukšas slavas

Pie miera veicināšanas jāsāk strādāt jau savā ģimenē, draudzē un darba vietā, kur mums ir jātiecas pēc vienprātības, bet nevis jādomā par savām interesēm – sacīja pāvests pirmdienas, 5. novembra, rīta Svētās Mises homīlijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks norādīja, ka kari ir sāncensības un tukšas godkāres rezultāts. Egoisms iedragā sabiedrības pašus pamatus, kā rezultātā rodas nesaskaņas un konflikti.

Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija lasījumu (sal. Lk 14, 12-14), Svētais tēvs atgādināja Jēzus aicinājumu dot, negaidot atlīdzību, un nebūt selektīviem. "Ja tu rīko pusdienas vai vakariņas, neaicini savus draugus, nedz savus brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, lai gadījumā arī viņi tevi neielūdz, un tad tu būsi saņēmis atlīdzību. Bet, ja tu rīko mielastu, aicini nabagus, kroplus, klibus un aklus! Un svētīgs tu būsi, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt", lasām Evaņģēlijā.

"Jēzus mācība ir skaidra", turpināja pāvests. "Nerīkoties savtīgo interešu nolūkā. Neizvēlēties draugus, vadoties pēc noderīguma principa". Domāt tikai par to, "kas man par to būs", nozīmē rīkoties egoistiski, selektīvi, vadīties pēc savām interesēm. Jēzus mūs aicina būt nesavtīgiem. Nesavtība paplašina mūsu dzīves apvāršņus, jo tā ir universāla. Turpretī rīkoties selektīvi nozīmē nostāties uz šķelšanās ceļa. Šāda rīcība neveicina vienprātību. Par to runā sv. Pāvils Vēstulē filipiešiem (sal. 2, 1-4). Pāvests paskaidroja, ka vienotībai kaitē sāncensība un dzīšanās pēc tukšas slavas.

“[Sāncensība izraisa arī aprunāšanu. Daudziem cilvēkiem liekas, ka tie nespēj augt. Līdz ar to, lai izliktos, ka ir lielāki par citiem, tie mēģina citus pazemot ar aprunāšanu. Sāncensība ir cilvēka iznīcināšanas ierocis.]”

Pāvils pieprasa izskaust sāncensību. Sāncensība ir cīņa par to, lai otru sagrautu. Tas ir ļaunums. Sagraut var tiešā veidā, bet var to izdarīt arī ar "baltiem cimdiem". Lai grautu otru, cilvēks sevi paaugstina. Tā kā man neizdodas būt tik labam un tikumīgam, tad es pazemoju otru un tādējādi nostādu sevi augstāk.

Francisks norādīja, ka arī dzīšanās pēc tukšas slavas, ir ļaunums. Godkārīgais, kurš nostāda sevi augstāk par citiem, iznīcina kopienu, ģimeni, sarauj savstarpējās saites. Pietiek padomāt par cīņu divu brāļu starpā par to, lai dabūtu tēva mantojumu. Turpretī kristietim ir jāseko paša Jēzus paraugam – uzsvēra pāvests. Viņam jāizkopj nesavtība, darot citiem labu un nedomājot par to, vai citi viņam darīs tāpat. Kristietim savā ikdienas dzīvē ir jāsēj vienprātības un miera sēkla.

Kad lasām ziņas par kariem, vai padomājam, ka, piemēram, Jemenā, bērni cieš badu? Bads ir kara rezultāts. Varbūt mēs domājam, ka tas notiek tālu, sakām "nabaga bērni…" un jautājam, kāpēc viņiem nav ko ēst? Taču tas pats karš notiek arī mūsu mājās, mūsu iestādēs. Tā cēlonis ir sāncensība. Mieru jāpanāk jau tepat, uz vietas – ģimenē, draudzē, iestādēs, darba vietā, vienmēr tiecoties pēc vienprātības un saskaņas, nevis meklējot savas intereses.

05 novembris 2018, 15:19
Lasīt visu >