Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (ANSA)

Civilizācija, kas sauc sevi par kristīgu, bet ir pagāniska, lemta bojāejai

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā ceturtdienas rītā uz Svēto Misi sapulcējušos ticīgos, pāvests kārtējo reizi pievērsās katra cilvēka dzīves un pasaules beigu tematam. Viņš atgādināja, ka kristīgā dzīve ir nesavienojama ar pasaulīgo dzīves veidu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Nāves stunda reiz pienāks katram un reiz pienāks arī pasaules gals – sacīja pāvests komentējot šai dienai veltītos Svēto Rakstu lasījumus. Pirmajā aprakstīta Babilonijas, bet otrajā – Jeruzalemes iznīcināšana. Babilonija bija skaista luksusa pilsēta, pasaulīguma un varas simbols. Tā bija kļuvusi "par ļauno garu mājokli un par ikviena nešķīstā gara mitekli". Savukārt Svētā Pilsēta, Jeruzaleme, bija kļuvusi neuzticīga mīlestībai. Tā nespēja saskatīt savā Dēlā Dieva mīlestību. Tāpēc tā tiks "pagānu sabradāta".

“[Mūsu gadījumā kristīgā dzīve pārvēršas par pagānisku dzīvi. Vai mēs dzīvojam kā kristieši? Liekas, ka dzīvojam, bet, īstenībā, kad pakļaujamies Babilonijas kārdinājumiem, mūsu dzīve kļūst pagāniska. Ja tu esi kristietis, tad dzīvo kā kristietis! Ūdeni nevar jaukt ar eļļu. Civilizācijai, kura ir pretrunu pilna, kura sauc sevi par kristīgu, bet dzīvo pagāniski, pienāks gals.]”

Atgriežoties pie lasījumiem, pāvests norādīja, ka pēc divu pilsētu notiesāšanas atskanēs Kunga balss: "Svētīgi tie, kas ielūgti Jēra kāzu mielastā". Pēc iznīcināšanas notiks atpestīšana. Pasaulē notiek traģēdijas. Tās notiek arī mūsu dzīvē – atzina Francisks. Saskaroties ar tām, mums ir vienmēr jāskatās uz apvārsni, jo esam atpestīti un Kungs nāks mūs izglābt. Ko no tā varam mācīties?

Mēs varam mācīties to, ka dažādus pārbaudījumus, kas mūs piemeklē, mums vajadzētu pārdzīvot nevis kā pagāniem, nevis pasaulīgā veidā, kas ved pie iznīcības, bet ar cerību, nepadodoties pasaulīgajiem vilinājumiem un raugoties uz apvārsni, uz Kristu. "Cerība ir mūsu spēks", uzsvēra Svētais tēvs. "Iesim uz priekšu un lūgsim Svētā Gara palīdzību!"

Noslēgumā pāvests aicināja padomāt par mūsdienu Babilonijām, par daudzām varenām impērijām, kādas pastāvēja, piemēram, pagājušajā gadsimtā un sabruka. Ja mēs turpināsim iet pagāniskās dzīves ceļu, tas pats notiks arī ar mūsu lielpilsētām un mūsu dzīvi – brīdināja Francisks. Pastāvēs tikai tie, kuri liks visu savu cerību uz Kungu. Tāpēc esam aicināti cerībā atvērt savu sirdi un turēties pa gabalu no visa, kas mūs ved pie pagāniska dzīves veida.

29 novembris 2018, 15:32
Lasīt visu >