Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Svētais tēvs aicina ticīgos rūpēties par saviem dievnamiem

Liturģiskajām svinībām ir jābūt skaistām, bet ne pasaulīgām – sacīja Francisks piektdienas rīta Svētās Mises homīlijā, aicinot garīgos ganus un visus ticīgos rūpēties par saviem dievnamiem, kā arī par savas "sirds svētnīcu".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jau vairākus gadu simteņus visā Romas katoļu Baznīcā 9. novembrī tiek atzīmēta Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena. Pāvests ir Romas bīskaps, un šī 4. gadsimtā, tūlīt pēc kristiešu vajāšanām, uzceltā Svētā Jāņa Laterāna bazilika ir viņa katedrāle. Tā ir “visu baznīcu māte”.

Komentējot šīs dienas Evaņģēlija fragmentu (sal. Jņ 2, 13-22), pāvests atgādināja, ka baznīcas ir "Dieva nami", nevis "tirgus bodes" vai "pieņemšanas zāles". Jēzus, ienākot svētnīcā, ierauga "vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mainītājus". Viņš izdzen visus ārā, izkaisa naudu un apgāž galdus. Kāpēc Viņš rīkojas tik "brutāli"? Svētie Raksti runā par viņa dedzību un rūpēm par Dieva namu. Francisks paskaidroja, ka templi bija apsēduši elku kalpi – cilvēki, kuriem vairāk interesēja nauda nekā Dievs. "Aiz naudas slēpjas elks", viņš sacīja. "Elki vienmēr mūs paverdzina."

“[Tas liks mums aizdomāties, kā mēs izturamies pret savām svētnīcām, savām baznīcām. Vai mēs tās patiešām uzskatām par Dieva namiem, lūgšanas un satikšanās ar Kungu vietām? Vai priesteri to veicina? Vai varbūt mūsu dievnami līdzinās tirgus bodēm…?]”

"Dažreiz esmu redzējis (ne šeit, Romā, bet citā vietā)", turpināja Svētais tēvs, "izliktu listi ar izcenojumiem…". Tad viņš esot jautājis: "Vai tad par sakramentiem ir jāmaksā?" "Nē, bet tas ir ziedojums", viņš saņēma atbildi. Un pāvests uz to atbildēja: "Ja cilvēki grib ziedot, ko tiem jāziedo, tad, lai viņi ieliek savu ziedojumu ziedojumu kastītē, nevienam neredzot, cik viņi ziedo. Šādas briesmas pastāv arī šodien." Atbildot uz iebildumu, ka ir taču jāuztur Baznīca, Francisks norādīja, ka, lai ticīgie to uztur ar ziedojumiem, bet, lai netiktu izlikti izcenojumi.

Turpinot homīliju, pāvests aicināja ticīgos sargāties no pasaulīguma. Viņš atzina, ka, ierodoties uz dažiem dievkalpojumiem, cilvēks nevar saprast, vai atrodas dievnamā vai kādā pieņemšanas zālē. Dažreiz dievkalpojumi izskatās pēc pasaulīga sarīkojuma. Liturģiskajām svinībām ir, protams, jābūt skaistām, bet tās nedrīkst būt pasaulīgas, jo pasaulīgums ir atkarīgs no naudas dieva – sacīja Francisks, aicinot padomāt par savu nostāju. Vai mums rūp savi dievnami? Vai, tajos ienākot, izturamies dievbijīgi un ar cieņu?

Noslēgumā, pieskaroties lasījumam no sv. apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (sal. 3, -9b-11.16-17), pāvests atgādināja, ka arī mūsu sirds ir Dieva svētnīca. Pat ja mēs esam grēcīgi, mums tomēr vajadzētu uzdot sev jautājumu par to, kāda ir mūsu sirds? Vai tā nav pasaulīga? Vai tajā nemājo elki? "Es nejautāju par taviem grēkiem" – sacīja Francisks. "Es jautāju, vai Tevī nemājo kāds elks? Vai tevī nemājo naudas Kungs? Kad sagrēkojam, tad žēlsirdīgais Kungs Dievs dāvā tev piedošanu, ja tu nāc pie Viņa, bet, kad sirdī valda cits Kungs – naudas dievs – tad tu esi elku pielūdzējs, tu esi samaitāts. Tu esi nevis vairs grēcinieks, bet samaitātais. Samaitātības būtība pastāv tieši elkdievībā. Būt samaitātam nozīmē būt pārdevušam savu dvēseli naudas dievam, varas dievam."

09 novembris 2018, 15:53
Lasīt visu >