Meklēt

2018.11.30 Messa Santa Marta 2018.11.30 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Kristus sludināšana nav mārketings

Svinot sv. apustuļa Andreja svētkus, pāvests rīta dievkalpojuma homīlijā aicināja ticīgos būt tuviem Konstantinopoles Baznīcai, kuras aizbildnis ir sv. Andrejs. Svētais tēvs šorīt lūdzās īpaši par Baznīcu vienotību un norādīja, ka sludināt Kristu nozīmē likt uz spēles savu dzīvību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks aicināja mest pie malas to savu netikumu, grēku vai rīcību, kas ir šķērslis efektīvai Kristus vēsts sludināšanai. Lai cilvēki ticētu tam, ko sludinām, mūsu vārdiem ir jāsaskan ar mūsu darbiem – viņš atgādināja. Evaņģēlija vēsts sludināšana ir ļoti svarīgs uzdevums. Mums ir jāsludina, ka Kristus nomira, augšāmcēlās un atpestīja cilvēci. Tā nav "parasta ziņa", bet ir "vienīgā Labā Vēsts".

“[Sludināt nenozīmē nodarboties ar reklāmu. Sludināt nenozīmē reklamēt Kristu kā ļoti labu cilvēku, kurš darīja daudz laba, dziedināja un mācīja skaistas lietas. Sludināšana nav arī prozelītisms. Ja kāds sludina prozelītisma nolūkā, tad viņš vadās saskaņā ar mārketinga loģiku. Ko tad nozīmē sludināt Kristu? Kā to saprast? Vispirms tas nozīmē būt sūtītam.]”

Būt sūtītam misijā nozīmē likt uz spēles visu savu dzīvi – turpināja pāvests. Kristus sūtītais māceklis velta šai misijai savu laiku, savas intereses un savu dzīvi. Viņš pat riskē ar savu dzīvību. Atpakaļceļa nav, jo atkāpšanās nozīmētu apostāziju. Tie kristieši, kuru vārdi neatbilst darbiem, ieļauno citus. Šajā sakarā Francisks atgādināja, lai mūsu vārdi vienmēr saskanētu ar darbiem, lai mēs liecinātu par Kristu ar savu dzīvi.

30 novembris 2018, 13:29
Lasīt visu >