Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 02.10.2018. Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 02.10.2018.  (Vatican Media)

Neaizmirsīsim savu sargeņģeli!

Svēto sargeņģeļu svētku dienas homīlijā pāvests atgādināja, ka viņi ir mūsu ceļabiedri un vadoņi. Viņi mūs pavada un ved pie Dieva.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot 2. oktobra rītā Vatikāna viesu nama kapelā uz Svēto Misi sapulcējušos ticīgos, Francisks norādīja uz trīs iespējamām briesmām, kas var apdraudēt mūsu dzīvi, un pievērsās mūsu sargeņģeļa lielajai lomai.

Kā pirmās briesmas Svētais tēvs minēja stāvēšanu uz vietas. Daudzi cilvēki labi iekārtojas kādā noteiktā vietā un neiet uz priekšu. Viņu dzīve stāv uz vietas. Viņi nekustas, neko nedara. Viņi līdzinās Evaņģēlijā minētajam cilvēkam, kuram bija bail laist apgrozībā saņemto talentu. Viņš to apraka zemē. Šādi cilvēki domā, ka, būdami labi iekārtojušies, var mierīgi dzīvot, ka tādā veidā tie nekļūdīsies un ne ar ko neriskēs. Daudziem ir bail riskēt un tie apstājas. Taču mēs zinām kādu likumsakarību, proti, tas, kurš savā dzīvē stāv uz vietas, beigu beigās samaitājas. Ja ūdens stāv uz vietas, tad tanī ieperinās visādi kukaiņi un tas kļūst nederīgs. Šai sakarā Francisks atgādināja, ka eņģelis palīdz mums iet uz priekšu.

Otrais risks, ar ko savā dzīvē varam saskarties, ir risks aiziet pa nepareizo ceļu, bet trešais – pamest iesākto ceļu, sākt "mētāties pa dzīvi" kā pa labirintu. Tāpēc mums ir dots eņģelis, kurš palīdz noturēties uz pareizā ceļa, bet, kā uzsvēra pāvests, mums, no savas puses, ir jālūdz viņa palīdzība. Un Kungs saka: "Ņem vērā viņu un klausi viņa balsij". Eņģelis ir autoritāte. "Nesacelies pret viņu!" Iedvesmas, ko mēs saņemam caur eņģeli, ir Svētā Gara iedvesmas.

“Es gribu jums visiem uzdot jautājumu: Vai jūs sarunājaties ar savu eņģeli? Vai jūs zināt viņa vārdu? Vai klausāties viņā? Vai ļaujat, lai eņģelis jūs ved pie rokas? Vai ejat uz priekšu, kad viņš mudina jūs iet?”

Homīlijas noslēgumā, runājot par sargeņģeļa lomu, pāvests uzsvēra, ka viņš palīdz mums ne tikai iet pa pareizo ceļu, bet arī rāda, kur mums ir jāiet un kur jānonāk. Šodienas Evaņģēlijā lasām: "Pielūkojiet, ka jūs nenicinātu nevienu no šiem mazajiem, jo es jums saku, ka Debesīs viņu eņģeļi vienmēr redz mana Tēva vaigu, kas ir Debesīs".

Tātad, šajā noslēpumā, kas ir saistīts ar sargeņģeli, ietilpst arī jautājums par Dieva vaiga kontemplāciju. Mūsu eņģelis ir ne tikai ar mums, bet viņš redz Dievu Tēvu. Viņš ir nemitīgā kontaktā gan ar mums, gan Dievu. Viņš ir tilts starp mums un Dievu. Eņģelis ir mūsu durvis pie Tēva. Eņģelis ir spējīgs man palīdzēt iet pa pareizo ceļu, jo viņš redz Tēvu un, līdz ar to, zina, kāds ir pareizais ceļš. Neaizmirsīsim šos savus ceļabiedrus – mudināja pāvests.

02 oktobris 2018, 16:39
Lasīt visu >