Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Mieru var panākt ar pazemību, maigumu un lēnprātību

Piektdienas, 26. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests aplūkoja jautājumu, kā panākt pasaulē mieru, atzīstot, ka nereti starptautiskās institūcijas šai jautājumā nespēj rast vienošanās. Francisks ieteica meklēt un stiprināt savstarpējo vienotību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lai panāktu mieru pasaulē, sabiedrībā, kā arī mūsu ģimenēs, ir jāsāk ar vienotību, maigumu un lēnprātību – norādīja Svētais tēvs. Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem (sal. 4, 1-6) vēršas pie kristiešiem ar īstu "slavas dziesmu vienotībai", norādīdams uz viņu aicinājuma cēlumu. "Brāļi, es, gūsteknis Kungā, jūs lūdzu, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti (…). Centieties uzturēt gara vienību ar miera saitēm!" Arī pats Jēzus pirms savas nāves, Pēdējo Vakariņu laikā, lūdza no Tēva vienotības žēlastību mums visiem. Taču mēs šodien esam pārāk pieraduši elpot konfliktu un nesaskaņu gaisu – atgādināja pāvests. Katru dienu medijos tiek runāts par dažādiem konfliktiem un kariem. Pat ja tiek slēgti miera līgumi, praksē tie bieži vien netiek ievēroti.

Šodien mēs redzam, ka pat starptautiskās institūcijas, kas tiek dibinātas, lai palīdzētu panākt vienotību un mieru, jūtas nespējīgas rast vienošanos, jo sastopas ar dažādiem 'veto' vai dažādām savām interesēm. Tām ir grūti panākt miera vienošanās.

“Tai pat laikā bērniem nav ko ēst, viņi nevar iet skolā, nevar saņemt izglītību, nav slimnīcu, jo karš iznīcina visu. Mums ir nosliece uz iznīcināšanu, karu, šķelšanos. Tā ir tendence, ko mūsu sirdī iesēj ienaidnieks, vienotības grāvējs – velns. Tāpēc Pāvils mūs mudina tiekties pēc vienotības. Mēs varam teikt, ka vienotību sargā miera saites. Miers ved mūs uz vienotību.”

Uzrunas turpinājumā pāvests atkārtoja Pāvila aicinājumu, lai mēs dzīvotu sava aicinājuma cienīgi, "visā pazemībā un lēnprātībā, un izturībā, paciešot mīlestībā cits citu". Mēs esam pieraduši viens otru apvainot un uzkliegt otram. "Met to pie malas, atver sirdi!" viņš mudināja. Lai panāktu mieru, ir vajadzīga vienotība, maigums un lēnprātība. Pāvils dod praktisku padomu: "…paciešot mīlestībā cits citu". Tas nav viegli, bet ir ļoti svarīgs ceļš, jo, pretējā gadījumā, citus tiesājot un kritizējot, mēs nonākam pie saišu saraušanas un attālināmies viens no otra.

Francisks atzina, ka domstarpības un savstarpējās vienotības saraušana notiek arī ģimenēs, un velns par to priecājas. Viņš priecājas, jo tas ir kara sākums. Tāpēc ir svarīgi vienam otru paciest. Mēs visi esam grēcinieki, visiem ir trūkumi, visiem pietrūkst pacietības un katrs krītam uz nerviem viens otram. Ne velti apustulis Pāvils iesaka: "Centieties uzturēt gara vienību ar miera saitēm!". Iespējams, viņš ir smēlis iedvesmu no vārdiem, ko Pēdējo Vakariņu laikā teica Jēzus par vienotību.

Svētais tēvs arī atgādināja, ka šodienas Evaņģēlijā (sal. Lk 12, 54-59) Jēzus iesaka izlīgt ar savu pretinieku, vēl esot ar viņu ceļā. Pāvests atzina, ka tas ir "labs ieteikums", jo konflikta sākumā ir vieglāk panākt vienprātību nekā tad, kad tas jau ir izvērsies plašumā. Lai to izdarītu, protams, ir nepieciešama pazemība, maigums un lēnprātība. Tie ir trīs niecīgi elementi, ar kuriem varam veicināt pasaulē mieru – uzsvēra Francisks. Tā ir sekošana pašam Jēzum, kurš ir lēnprātīgs, pazemīgs un gatavs visu piedot.

“Mūsdienu pasaulei ir vajadzīgs miers. Mums ir vajadzīgs miers. Mūsu ģimenēm ir vajadzīgs miers. Mūsu sabiedrībai ir vajadzīgs miers.”

Pāvests mums ieteica sākt jau mājās praktizēties šajās mazajās lietās, tas ir, censties būt lēnprātīgiem, maigiem un pazemīgiem, lai tādējādi veicinātu un stiprinātu vienotību.

26 oktobris 2018, 14:41
Lasīt visu >