Meklēt

Vatican News
Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Nebaidīties sasmērēt rokas, kad jāpalīdz tuvākajam

Ko nozīmē būt kristietim? – šo jautājumu aicināja pārdomāt pāvests, pirmdienas, 8. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos un kristiešus visā pasaulē. Ticīgajiem jābūt vienmēr atvērtiem Dieva pārsteigumiem un jāatrodas līdzās saviem tuvākajiem – viņš sacīja.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šīs dienas Evaņģēlijā izskan jautājums: "Kas ir mans tuvākais?" (sal. Lk 10, 25-37). To uzdod kāds Likuma zinātājs, kurš gribēja Jēzu pārbaudīt. Jēzus viņam stāsta līdzību par cilvēku, kurš krīt laupītāju rokās. Tomēr runa tur nav tikai par upuri un laupītājiem, bet tur parādās vesela virkne citu stāsta varoņu – priesteris, levīts, samarietis un mājvietas saimnieks. Pirmie divi paiet ievainotajam garām, trešais viņu aprūpē un nodot minētā saimnieka gādībā.

Komentējot šo līdzību, pāvests mūs mudināja būt īstiem kristiešiem, kuri nebaidās sasmērēt savas rokas vai drēbes, kad tuvākajam ir vajadzīga palīdzība. Priesteris un levīts – izglītoti un kulturāli cilvēki – rīkojās kā "ierēdņi". Viņi neizpildīja savu misiju. Turpretī samarietis – Izraēļa tautas atmestais grēcinieks – iežēlojās par ceļa malā gulošo ievainoto cilvēku un steidzās viņam palīdzēt. Iespējams, tas bija kāds tirgotājs, kurš devās savā darījumu ceļojumā. Viņš neskatījās pulkstenī un nedomāja par asinīm. Viņš nebaidījās sasmērēties, jo viņa krūtīs pukstēja cilvēcīga sirds. Samarietis un mājvietas saimnieks parūpējās par ievainoto. Viņi bija atvērti Dieva pārsteigumiem. Viņi nebija funkcionāri.

“[Tu esi kristietis? Tu esi kristiete? "Jā, jā, es katru svētdienu piedalos Misē un cenšos dzīvot kārtīgi… varbūt man vajadzētu mazāk pļāpāt, bet citādi ar mani viss ir kārtībā." Bet vai tu esi atvērts? Vai tava sirds ir atvērta pārsteigumiem, ko sagādā Dievs, vai tā ir cieta un tu rīkojies kā ierēdnis? "Es taču eju uz Misi, pie Komūnijas, sūdzu grēkus… vienreiz gadā, daru tās un citas lietas… Viss ir kārtībā." Šie kristieši, kuri nav atvērti Dieva pārsteigumiem, kuri daudz zina par Dievu, bet nesatiekas ar Viņu, ir ierēdņi. Viņus neaizkustina pat citu liecība. Turklāt paši nespēj liecināt.]”

Homīlijā Francisks aicināja visus ticīgos lajus un Baznīcas ganus "izmeklēt savu sirdsapziņu", tas ir, pajautāt sev, vai mūsu sirds ir atvērta visam, ar ko Kungs mūs ik dienas pārsteidz, vai, drīzāk, rīkojamies kā ierēdņi? Vai esam atvērti pārsteigumiem, kuru rezultātā, tāpat kā tas samarietis, nereti nonākam neērtā situācijā un grūtībās, vai varbūt izdarām tikai to, kas jādara, lai sevi attaisnotu un teiktu, ka viss ir kārtībā, ka likuma priekšā esam tīri?

Pāvests atgādināja, ka seno laiku teologi uzskatīja, ka minētajā fragmentā ir izteikts viss Evaņģēlijs. Noslēgumā Svētais tēvs atzina, ka katrs no mums ir šis ievainotais cilvēks, bet Samarietis ir Jēzus. Viņš dziedina mūsu ievainojumus. Viņš ir mums līdzās un par mums rūpējas. Viņš par mums visu samaksāja un pārējo atstāja Baznīcas ziņā: "Ja nāksies izdot vairāk, tad samaksā tu, un es, atgriezies, atlīdzināšu". "Padomāsim labi", mudināja pāvests, "šajā fragmentā ir iekļauts viss Evaņģēlijs".

08 oktobris 2018, 14:01
Lasīt visu >