Meklēt

2018.09.04 Messa Santa Marta 2018.09.04 Messa Santa Marta  (� Vatican Media)

Sirds ir kā kaujas lauks, kurā saskaras divi atšķirīgi gari

Svinot Svēto Misi Svētās Martas nama kapelā pāvests otrdien atgādināja, ka cilvēka sirdī viens otram pretim stājas “pasaulīgais gars” un “Dieva Gars”. Cilvēka sirds ir kā kaujas lauks, kurā saskaras divi atšķirīgi gari. Viens ir Dieva Gars, kurš ved pie labiem darbiem, pie tuvākmīlestības, pie brālīguma, bet otrs ir pasaulīgais gars, kas cilvēku stumj pretim liekulībai, lepnībai, pašpietiekamībai, aprunāšanai.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētās Mises homīlijā pāvests vadījās pēc dienas Svēto Rakstu 1. lasījuma, kurā apustulis Pāvils norāda ceļu korintiešiem, lai tie domātu līdzīgi Kristum. Tas ir ceļš, ko iezīmē paļaušanās uz Svēto Garu. Svētais Gars ir tas, kas ved pie Jēzus pazīšanas, lai mēs dzīvotu ar tādām pašām jūtām kā Viņš, lai saprastu sirdi.

“Cilvēks, kurš ir atstāts savā varā, nesaprot Gara lietas,” paskaidroja pāvests:

“Ir divi gari, divi domāšanas, jušanas, rīcības veidi: tas, kurš ved pie Dieva Gara, un tas, kurš ved pie pasaulīgā gara. Tas notiek mūsu dzīvē. “Mums visiem ir šie divi gari,” sakām. Dieva Gars, kurš ved pie labajiem darbiem, pie tuvākmīlestības, brālīguma, pie Dieva pielūgsmes, pie Jēzus pazīšanas, pie daudziem žēlsirdības darbiem, pie lūgšanas. Un otrs – pasaulīgais gars, kurš ved pie dižošanās, lepnības, pašpietiekamības, aprunāšanas. Tas ir pavisam cits ceļš. Kāds svētais ir teicis, ka mūsu sirds ir kā kaujas lauks, kara lauks, kurā cīnās šie divi gari.”

Kristīgajā dzīvē pāvests aicina cīnīties, lai atstātu vietu Dieva Garam un padzītu prom pasaulīgo garu. “Tas ir kā ikdienas sirdsapziņas pārbaudījums, kas palīdz “noteikt kārdinājumus” un noskaidrot, kā rīkojas šie divi pretējie spēki,” teica Francisks:

“Tas ir ļoti vienkārši. Mums ir šī lielā dāvana – Dieva Gars, taču esam trausli, esam grēcinieki un mums ir kārdinājums paļauties pasaulīgajam garam. Šai garīgajā cīņā, šai gara karā, ir jākļūst uzvarētājiem kā Jēzus.”

Pāvests aicina katru vakaru pārdomāt, vai aizejošajā dienā pārākumu ir guvusi dižošanās un augstprātība, vai arī esam spējuši atdarināt Dieva Dēlu:

“Ir jāzina, kas notiek sirdī. Ja to nedarām, ja nezinām, kas notiek mūsu sirdī, un to saku nevis es, bet Svētie Raksti, tad esam kā dzīvnieki, kas neko nesaprot, kas iet uz priekšu instinkta vadīti. Taču mēs neesam dzīvnieki, mēs esam Dieva bērni, kristīti ar Svētā Gara dāvanu. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas šodien ir noticis manā sirdī. Lai Kungs mums māca vienmēr, katru dienu, veikt sirdsapziņas izmeklēšanu!”

05 septembris 2018, 16:25
Lasīt visu >