Meklēt

Vatican News
Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 10.09.2018. Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 10.09.2018.  (ANSA)

Mēs varam būt vāji, bet nedrīkstam būt liekuļi

Dieva Vārds pārveido ne tikai dvēseli, bet arī garu un miesu. Tas pārveido visu cilvēku – sacīja pāvests pirmdienas, 10. septembra, rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš uzsvēra, ka Evaņģēlija novitāte ir vispusīga, turklāt, tā izslēdz dubultu dzīvi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"'Brāļi, plaši ir dzirdams par netiklību jūsu vidū un par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem'. Jūs esat kristieši un tā dzīvojat?" – jautāja Francisks, citējot šodienas pirmo lasījumu (sal. 1 Kor 5, 1-8). Tas ir smags pārmetums, ko izsaka apustulis Pāvils Korintas kristiešiem, redzēdams, ka daudzi no viņiem dzīvo dubultu dzīvi. Pāvils uz viņiem ir dusmīgs par to, ka viņi ne vien atļaujas dzīvot netiklu dzīvi, bet ar to vēl arī lepojas. Tāpēc viņš tiem atgādina, ka mazliet rauga saraudzē visu mīklu, un mudina izmest veco – ļaunuma un nekrietnības raugu, lai kļūtu par "jaunu mīklu". Šai sakarā pāvests atgādināja:

“[Evaņģēlija novitāte, Kristus novitāte pastāv ne tikai tanī, ka notiek dvēseles pārveide, bet, ka notiek dvēseles, gara un miesas pārveide, notiek pilnīga pārveide. Evaņģēlija novitāte ir absolūta, tā ir vispusīga, jo mēs tiekam pārveidoti no iekšienes uz āru. Evaņģēlijs pārveido mūsu garu, mūsu miesu un visu mūsu ikdienas dzīvi.]”

Turpinājumā pāvests atzina, ka Korintas kristieši to nebija sapratuši. Evaņģēlijs nav ideoloģija vai sociāla rakstura dzīves veids, kuram līdzās var pastāvēt pagāniski ieradumi. Evaņģēlija novitāte pastāv tanī, ka Kristus ir augšāmcēlies un nosūtījis pār mums savu Garu, lai mēs dzīvotu jaunu dzīvi. Taču mēs, diemžēl, nereti labprāt pieņemam visādas pasaulīgās "novitātes", bet nepieņemam šo integrālo Evaņģēlija novitāti.

Kāds varētu iebilst, ka mēs taču esam vāji un grēcīgi cilvēki. "Tas ir pavisam kaut kas cits", uzsvēra Francisks. Pāvils norāj korintiešus, jo viņi ir remdeni un netikli ļaudis. Viņi simulē un liekuļo. "Ja tu pieņem to, ka esi vājš un grēcīgs", turpināja pāvests, "tad Viņš tev piedod, bet ja tu sauc sevi par kristieti un vienlaikus dzīvo pasaulīgi, tā jau ir liekulība". Tātad, Kristus vēsts ir skaidra. Viņš pats mūs brīdina: "Uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu! Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es esmu Kristus..". Svētais tēvs atgādināja, ka ir tikai viens Kristus. Neraugoties uz savu vājumu, mēs esam aicināti atzīt, ka Viņš ir atnācis, lai dāvātu mums grēku piedošanu.

Noslēgumā pāvests norādīja, ka Kristum sekošanas ceļš ir moceklības ceļš. Ja kāds grib atteikties no pasaulīgajām "novitātēm" un pieņemt Evaņģēlija "novitāti", viņam ir jāiet to pašu ceļu, ko gāja Jēzus, tas ir, viņam ir jāiet moceklības ceļš. Jēzus neatstāj mūs ilūzijās. Pāvests piebilda, ka ne vienmēr runa ir par moceklību kā asins izliešanu, bet – par ikdienas dzīves moceklību. Īsta kristieša dzīvē nav vietas Evaņģēlija vēsts "atšķaidīšanai" un dubultam dzīves veidam.

10 septembris 2018, 15:05
Lasīt visu >