Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 11.09.2018. Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 11.09.2018.  (Vatican Media)

Pāvests: "Šķiet, ka šajos laikos Lielais apsūdzētājs ir ķēries pie bīskapiem"

īskapam ir jābūt lūgšanas vīram, jāapzinās, ka ir Dieva izvēlēts, un jāatrodas līdzās cilvēkiem – sacīja pāvests otrdienas, 11. septembra, rīta Svētās Mises homīlijā.

Jānis Evertovskis

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos garīdzniekus un ticīgos, šoreiz Francisks pievērsās minētajām trīs bīskapa personu raksturojošām iezīmēm. "Šķiet, ka šajos laikos Lielais apsūdzētājs ir ķēries pie bīskapiem, lai radītu skandālus", sacīja pāvests. Tāpēc bīskapiem ir jāpatur prātā šie trīs svarīgie aspekti. Viņiem jāsmeļas spēku lūgšanā, jābūt pietiekami pazemīgiem, lai apzinātos, ka ir Dieva izvēlēti, un jābūt līdzās savai tautai. Šīs dienas Svēto Rakstu lasījumā lasām, ka Jēzus pavada visu nakti lūgšanā, tad izvēlas 12 apustuļus, tas ir, "pirmos bīskapus", un pēc tam dodas pie tautas, kura atnākusi Viņā klausīties un saņemt dziedināšanu.

Lūgšanas vīrs

Pirmā svarīgā bīskapam raksturīgā iezīme ir tā, ka viņš ir lūgšanas vīrs. Svētais tēvs norādīja, ka smagajos dzīves brīžos tieši lūgšanā bīskaps saņem mierinājumu, jo tā dod apziņu, ka tai brīdī par viņu lūdzas pats Jēzus. Dieva Dēls lūdzas par visiem bīskapiem. Šī apziņa bīskapam kalpo kā mierinājuma un spēka avots. Tādā veidā viņš var lūgties par sevi un viņam uzticēto Dieva tautu. Lūgšana ir bīskapa pirmais uzdevums – uzsvēra Francisks, atgādinot, ka to apstiprina arī sv. Pēteris. Apustulis saka, ka bīskapa pienākumos ietilpst "lūgšana un Vārda sludināšana". Viņš nemin "pastorālos plānus".

Bīskaps jūtas esam Dieva izvēlēts

Pazemīgs un uzticīgs bīskaps apzinās, ka nevis viņš izvēlējās savu misiju, bet Jēzus viņu izvēlējās. Jēzus bija tas, kurš izvēlējās 12 apustuļus. Bīskaps, kurš mīl Jēzu, nav karjerists. Viņš neizmanto savu aicinājumu, lai kā ierēdnis kāptu aizvien augstāk. Bīskaps jūtas esam izvēlēts. Viņš ir par to drošs. Šī drošā pārliecība kalpo viņam par pamudinājumu, lai uzturētu dialogu ar Kungu: 'Kaut arī es esmu mazs, esmu grēcinieks, Tu, Kungs, mani izvēlēji…'. Bīskaps ir pazemīgs. Apzinoties to, ka ir izvēlēts, viņš jūt, ka Viņu nemitīgi pavada Jēzus skatiens, un tas dod viņam spēku.

Bīskaps ir līdzās savai tautai

Bīskaps rīkojas tāpat kā rīkojās Jēzus. Viņš dodas pie ļaudīm. Viņš neattālinās no cilvēkiem. Viņš nemeklē sev patvērumu pie šīs pasaules varenajiem, pie elites. Tieši elite kritizē bīskapu. Turpretī tauta viņu mīl.

Velns grib izraisīt skandālus un ieļaunojumu

Pāvests norādīja, ka šodien velns, šķiet, ir "norāvies no ķēdes" un ķeras klāt bīskapiem. Protams, mēs visi esam grēcinieki. Grēki ir arī bīskapiem. Velns grib, lai tiem tiktu pievērsta īpaša uzmanība un tādējādi tauta ieļaunotos. "Lielais apsūdzētājs", kā viņš pats sevi nosauc Dieva priekšā Ījaba grāmatas pirmajā nodaļā, "klīst apkārt pa pasauli, meklējot visādus veidus, kā apsūdzēt". Tāpēc bīskapa spēka avots ir lūgšana – atkārtoti uzsvēra Francisks. Lai uzveiktu velnu, bīskapam ir jālūdzas, pazemīgi jāatzīst, ka viņu ir izvēlējies Dievs, un jābūt kopā ar Dieva tautu.

Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs aicināja visus ticīgos lūgties par saviem bīskapiem, par viņu pašu un par visas pasaules bīskapiem.

Bīskapu kursi

Iepriekš izklāstītās pāvesta pārdomas izskanēja laikā, kad Romā notiek bīskapiem veltīti trīs kursi. Vieni tiek organizēti tiem bīskapiem, kuri episkopātā kalpo jau desmit gadus. Otrie kursi paredzēti tiem, kuri strādā misiju zemēs. Tajos piedalās 74 bīskapi. Trešie kursi ir sarīkoti jaunajiem bīskapiem, un tajos piedalās aptuveni 140 dalībnieki.

11 septembris 2018, 13:56
Lasīt visu >